Rok 2020

UE
photon „Podniesienie kompetencji cyfrowych wśród uczniów i nauczycieli województwa podlaskiego” Nasza placówka przystąpiła do realizacji projektu, dzięki któremu pozyskamy 11 robotów edukacyjnych oraz 11 tabletów. Dodatkowo nauczyciele naszej szkoły zostaną przeszkoleni w zakresie korzystania z TIK oraz programowania robotów.

Projekt realizowany będzie przy współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Podlaskiego.

W wyniku realizacji projektu „Podniesienie kompetencji cyfrowych wśród uczniów i nauczycieli województwa podlaskiego” nauczyciele z naszej szkoły uczestniczyli w szkoleniach z zakresu kompetencji cyfrowych w kontekście wykorzystania narzędzi TIK na lekcjach.

Szkolenie realizowane było w dwóch blokach: dla nauczycieli przedmiotów humanistycznych oraz dla nauczycieli przedmiotów matematyczno-przyrodniczych.

Materiały szkoleniowe wykorzystywane podczas kursu oraz scenariusze lekcji opracowane przez nauczycieli w wyniku uczestnictwa można pobrać poniżej wiadomości. Wszystkie pliki opublikowane są na otwartej licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa Licencja Publiczna

Projekt „Podniesienie kompetencji cyfrowych wśród uczniów i nauczycieli województwa podlaskiego” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.
Załączniki do pobrania:
1. Materiały szkoleniowe wykorzystywane podczas kursu dla nauczycieli przedmiotów humanistycznych [pdf]
2. Materiały szkoleniowe wykorzystywane podczas kursu dla nauczycieli przedmiotów matematyczno-przyrodniczych [pdf]
3. Scenariusze lekcji z przedmiotów humanistycznych [spakowane 7z]
4. Scenariusze lekcji z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych [spakowane 7z]

Rok 2019

kyano „Kompetencje cyfrowe drogą do sukcesu” - projekt grantowy

Dzięki uczestnictwu w ramach projektu, szkoła otrzyma 24 komputery przenośne oraz szafki do komputerów. Dzięki takiemu rozwiązaniu komputery będa mogły być używane w róznych salach. Szafki przystosowane do komputerów umożliwią łatwe przenoszenie sprzętu i wygodne ładowanie baterii laptopów. To zaś pozwoli na korzystanie ze sprzętu w dowolnej konfiguracji stolików zanjadujących się w klasopracowni.

Nowoczesne komputery z najnowszym systemem operacyjnym i pakietem biurowym z pewnością pozwolą lepiej wdrażać uczniów do aktywnego i bezpiecznego korzystania z zasobów Internetu.

Dzięki uczestnictwu w projekcie, rodzice i dziadkowie częściej odwiedzali naszą placówkę i lepiej zapoznali się z warunkami pracy swoich pociech. 276 uczestników szkoleń mogło sprawdzić jak wyglądają nasze warunki lokalowe.

Projekt realizowany był przy współpracy z Funadacją „Orzeł”.

Rok 2018

„ZDROWO NAJEDZENI!” – PROJEKT EDUKACYJNY Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH

W roku szkolnym 2017/2018 zespół projektowy uczniów klasy II gimnazjum w składzie: Michał Bukrym, Adam Gamaradzki, Marek Gromadzki, Damian Jankowski, Dawid Kaczyński, Jan Kamiński, Damian Połuszejko, Adam Rogoziński i Hubert Wysocki, wziął udział w realizacji projektu edukacyjnego pt. „Zdrowo najedzeni!”. Przedsięwzięcie miało na celu poznanie i wdrożenie zasad racjonalnego żywienia, a także doskonalenie umiejętności komponowania zdrowych posiłków i estetyki ich podawania. Uczniowie mieli okazję nie tylko usystematyzować i pogłębić swoją wiedzę na temat podstawowych składników pokarmowych i ich roli w codziennej diecie, ale również nauczyć się przygotowywania zdrowych i smacznych przekąsek.

Prezentacja projektu odbyła się 16 lutego 2018r., a uczestniczyli w niej koleżanki i koledzy z klasy oraz Pani Wicedyrektor – Bożena Niedzielska. Uczniowie przedstawili efekty swojej pracy w postaci krótkiej prezentacji multimedialnej oraz własnoręcznie wykonanej piramidy zdrowego żywienia. Słuchacze mieli okazję utrwalić zasady zdrowego stylu życia przedstawione w postaci humorystycznych rymowanek, a także degustować zdrowe przekąski przygotowane przez uczniów.

Uczestnicy projektu z pewnością przekonali nas o ważności diety i aktywności fizycznej w prawidłowym rozwoju i funkcjonowaniu organizmu człowieka.

Opiekunem projektu była pani Marta Kamińska

Rok 2017

Wykaz zgłoszonych innowacji:

1. „W wirtualnym świecie gramatyki”
2. „Fizyka on-line”
3. „GEOGRAFICZNE MOODLE”
4. „LET’S MOODLE”
Techniczne uwarunkowania realizacji powyższych innowacji

5. „Angielski w zabawie i piosence”Techniczne uwarunkowania realizacji innowacji 1-4


Responsywność- zainstalowana wersja moodle może działać w dowolnym systemie operacyjnym (Windows, Linux, Unix, MacOS, FreeBSD, Android, iOS, Windows Phone) i dowolnym urządzeniu. Świetnie sprawdza się na ekranach powyżej 22'' jak i w smartfonach czy tabletach. Nie wymaga instalacji dodatkowego oprogramowania. Urządzenie wyposażone w podstawowe oprogramowanie dostarczane przez producenta umożliwia korzystanie z platformy moodle, która dostosowuje się do możliwości sprzętowych (taktowanie procesora, wymiary ekranu).

Stabilność - moodle zostały zainstalowane na dedykowanym komputerze firmy Dell z systemem operacyjny Debian z gwarantowaną usługą Service Level Agreement. Z takich samych komputerów w tej chwili korzystają między innymi: PKO SA, Librus, CinemaCity.

dell


Bezpieczeństwo danych- do zabezpieczenia danych użyto 256 bitowego certyfikatu SSL z gwarancją na kwotę 10000$. SSL realizuje szyfrowanie danych przesyłanych od serwera do klienta, przez co zapewnione jest bezpieczeństwo i integralność. Zgodnie z polityką firmy Google, strony korzystające z SSL/HTTPS uważane są za godne zaufania, a zatem mają szanse uzyskać wyższe pozycje w wynikach. Zielony pasek i połączenie HTTPS daje dodatkową wiarygodność stronie oraz zmniejsza współczynnik odrzuceń.

ssl


Własne adresy e-mail: dedykowany serwer zapewnia możliwość korzystania z własnych adresów e-mail. Nie zmusza uczniów do obciążania poczty prywatnej komunikatami z moodle. Wspólna domena dla uczniów i nauczycieli zapewnia lepszą integrację, szybkość w wymianie informacji i większe bezpieczeństwo.

Minimalne koszty- jedyny koszt, jaki ponosi szkoła, to miejsce na link w menu. Funkcjonowanie serwera, domeny i certyfikatu nie wiąże się z opłatami. Całość oparta jest na wiedzy i doświadczeniu nauczycieli zajmujących się innowacją. Bez ich udziału roczne koszty kształtowałyby się następująco:

instalacja i konserwacja moodle: 100zł - 500zł
dedykowany serwer: 700zł - 1200 zł
domena : 70zł - 120 zł
certyfikat SSL wraz z instalacją 300zł - 1500zł


Minimalny koszt informatyczny -to około 1000zł rocznie. Chcąc utrzymać poziom, jaki zapewniono obecnie, należałoby wydać minimum 3000zł rocznie, aby serwis mógł zostać przygotowany do wdrożenia.

Dodatkowe koszty, to przygotowanie materiałów edukacyjnych oraz testów i ich zaimplementowanie w platformie. Wdrożenie systemu do działania wymaga kilkudziesięciu godzin pracy osób zaangażowanych we wdrożenie innowacji.

Efekt naszych wysiłków można obejrzeć pod adresem: https://e-jasionowka.pl W ramach tego projektu funkcjonują następujące innowacje:„W wirtualnym świecie gramatyki”

Innowacja pedagogiczna: „W wirtualnym świecie gramatyki” realizowana będzie na przestrzeni 2 lat, w roku szkolnym 2017/18 i 2018/19 w klasie VII i VIII Szkoły Podstawowej w Jasionówce. Jej celem jest trening wiedzy i umiejętności uczniów w zakresie wymagań określonych w podstawie programowej z gramatyki języka polskiego, w odniesieniu do fleksji, słowotwórstwa, fonetyki i składni, ze zwróceniem szczególnej uwagi na ten ostatni dział. Umożliwi to lepsze przygotowanie uczniów do zewnętrznego, końcowego egzaminu z języka polskiego w klasie VIII.

Trening będzie się odbywał za pośrednictwem Platformy e-learningowej Moodle, czyli środowiska nauczania zdalnego za pomocą sieci teleinformatycznych. Będzie ona uruchomiona w systemie operacyjnym Linux.

W roku szkolnym 2017/18 będzie to innowacja pilotażowa, skierowana do uczniów chętnych VII klas, zainteresowanych uzyskaniem wyższej oceny z języka polskiego i podwyższeniem swoich kompetencji z gramatyki. Natomiast w roku szkolnym 2018/19 udział w niej wezmą wszyscy uczniowie klasy VIII.

Wdrożenie innowacji zostało poprzedzone udziałem nauczyciela w kursie: e-learningowym „Podstawy tworzenia kursu zdalnego na platformie Moodle” oraz warsztatach „Konstruowanie testu sprawdzającego na kursie zdalnym na platformie Moodle”.
„Fizyka on-line”

Innowacja pedagogiczna: „Fizyka on-line” realizowana będzie na przestrzeni 2 lat, w roku szkolnym 2017/18 i 2018/19 w klasie III i II Gimnazjum oraz VII i VIII Szkoły Podstawowej w Jasionówce. Jej celem jest trening wiedzy i umiejętności uczniów w zakresie wymagań określonych w podstawie programowej z fizyki oraz przygotowanie uczniów klas gimnazjalnych do egzaminu po kl. III.

Trening będzie się odbywał za pośrednictwem Platformy e-learningowej Moodle. Będzie ona uruchomiona w systemie operacyjnym Linux. Zostanie wykorzystana do przeprowadzania testów oraz zadawania i sprawdzania prac domowych w formie elektronicznej. Uczniowie uzyskają dostęp do testów w wybranej przez siebie, dogodnej porze, korzystając z dowolnego systemu operacyjnego. Otrzymają natychmiastową informację zwrotną wraz z oceną.

Wdrożenie innowacji zostało poprzedzone udziałem nauczyciela w kursie: e-learningowym „Podstawy tworzenia kursu zdalnego na platformie Moodle” oraz warsztatach „ Konstruowanie testu sprawdzającego na kursie zdalnym na platformie Moodle”.
„GEOGRAFICZNE MOODLE”

Innowacja „Geograficzne Moodle” ma charakter metodyczny i wdrażane będzie w przeciągu dwóch lat szkolnych, 2017/2018 i 2019/2020. Uczestnikami będą uczniowie klas III i II gimnazjum oraz klas VIII i VII szkoły podstawowej. Nie wymaga dodatkowego wkładu finansowego.

Innowacyjność polegała będzie na utrwalaniu i sprawdzaniu przyswojonej przez uczniów wiedzy i umiejętności wynikających z realizacji treści podstawy programowej z geografii w gimnazjum, jak i w klasie VIII i VII, przygotowaniu ich do egzaminów zewnętrznych z zastosowaniem nowoczesnych technologii, w tym platformy e-learningowej Moodle. Za jej pomocą uczniowie będą mieli możliwość rozwiązywania zadań w domu, w wyznaczonym przez nauczyciela terminie. Ważnym atutem tej formy pracy jest otrzymywana przez uczniów informacja zwrotna dotycząca poprawności rozwiązanych zadań oraz ocena.

Efektem wdrażanych innowacji będzie rozwijanie przez uczniów zainteresowań i umiejętności w zakresie geografii i nowoczesnych technologii.
„LET’S MOODLE”

Innowacja „LET’S MOODLE” ma charakter metodyczny i wdrażane będzie w przeciągu dwóch lat szkolnych, 2017/2018 i 2019/2020. Uczestnikami będą uczniowie klas III i II gimnazjum oraz klas VIII i VII szkoły podstawowej. Nie wymaga dodatkowego wkładu finansowego.

Innowacyjność polegała będzie na utrwalaniu i sprawdzaniu przyswojonej przez uczniów wiedzy i umiejętności wynikających z realizacji treści podstawy programowej z języka angielskiego w gimnazjum, jak i w klasie VIII i VII, przygotowaniu ich do egzaminów zewnętrznych z zastosowaniem nowoczesnych technologii, w tym platformy e-learningowej Moodle. Za jej pomocą uczniowie będą mieli możliwość rozwiązywania zadań w domu, w wyznaczonym przez nauczyciela terminie. Ważnym atutem tej formy pracy jest otrzymywana przez uczniów informacja zwrotna dotycząca poprawności rozwiązanych zadań oraz ocena.

Efektem wdrażanych innowacji będzie rozwijanie przez uczniów zainteresowań i umiejętności w zakresie języka angielskiego i nowoczesnych technologii.
INNOWACJA PEDAGOGICZNA W PRZEDSZKOLU
SAMORZĄDOWYM W JASIONÓWCE
„Angielski w zabawie i piosence”
dla dzieci w wieku 3 - 6 lat

Rodzaj innowacji:
metodyczno-programowa

Autor innowacji :
Bożena Niedzielska
Czas trwania:
rok szkolny 2017/2018

Koszt i źródła finansowania innowacji:
Koszty własne

Miejsce wdrażania działalności innowacyjnej:
Przedszkole Samorządowe w Jasionówce

Zasięg:
Lokalny

Metoda innowacyjna oparta jest na programie Super Simple Learning

Celem wprowadzenia innowacji, jest stworzenie sytuacji do naturalnej nauki języka, która odpowiednio zmotywuje dziecko, nastroi go pozytywnie do nauczanego języka, jak również rozbudzi jego zainteresowanie w tym kierunku, jednocześnie dając mu szansę na dobry start edukacyjny.
Rok 2016