Historia

W dniu 17. maja 1995r. Szkoła Podstawowa w Jasionówce otrzymała imię Bohaterów Monte Cassino. Jako nauczyciele i wychowawcy pragniemy, aby nasi uczniowie, będący spadkobiercami wspaniałej tradycji i historii polskiego żołnierza, zawsze kierowali się w podejmowanych przez siebie zadaniach, a także w dorosłym życiu, odpowiedzialnością, honorem i umiłowaniem Ojczyzny.

Wśród ważniejszych działań naszej społeczności szkolnej dla zachowania godnej pamięci o postawie Patrona należy wymienić uczestnictwo w obchodach 55-tej i 60-tej rocznicy bitwy pod Monte Cassino we Włoszech, udział w uroczystości odsłonięcia pomnika Bohaterów Monte Cassino w Warszawie i spotkanie z ówczesnym Prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej, przystąpienie do Stowarzyszenia Klubu Szkół Bohaterów Monte Cassino z siedzibą w Polanicy i uczestnictwo w kolejnych, Młodzieżowych Sejmikach Karpackich, przyjęcie patronatu „Związku Byłych Żołnierzy Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie. Oddział w Białymstoku” i prowadzenie z nim owocnej współpracy.

Organizując coroczne uroczystości z okazji Dnia Patrona gościliśmy w naszej szkole. w 2002r. ostatniego Prezydenta na uchodźstwie – Pana Ryszarda Kaczorowskiego, a w 2013r. także jego małżonkę. Szacowni goście dwukrotnie wyrazili wysokie uznanie dla naszych działań wychowawczych i edukacyjnych.

Naszą tradycją jest ustanowienie i przyznawanie przez specjalną Kapitułę nagrody „Czerwonego Maka” w kategorii: „Przyjaciel Szkoły”, „Nauczyciel” oraz „Uczeń”. Laureatami tej nagrody w pierwszej kategorii wielokrotnie byli żołnierze spod Monte Cassino, a także Pani Prezydentowa- Karolina Kaczorowska. Współpraca z kombatantami zawsze stanowiła dla nas źródło wielkiej satysfakcji i radości.

Obok budynku szkoły funkcjonuje Izba Pamięci, w której zgromadziliśmy wiele cennych pamiątek i dokumentów związanych z bitwą pod Monte Cassino i udziałem w niej kilku mieszkańców naszej gminy.

W maju 2014r. Szkoła Podstawowa w Jasionówce przystąpiła do Podlaskiej Rodziny Szkół Imienia Bohaterów Walki o Niepodległość Rzeczypospolitej.