L.p. Lekcja lub przerwa Ramy czasowe
1.Lekcja 1. 830 ÷ 915
2.Przerwa 1. 915 ÷ 920 5 minut
3.Lekcja 2. 920 ÷ 1005
4.Przerwa 2. 1005 ÷ 1010 5 minut
5. Lekcja 3. 1010 ÷ 1055
6.Przerwa 3. (zupy) 1055 ÷ 1105 10 minut
7.Lekcja 4. 1105 ÷ 1150
8.Przerwa 4. (drugie danie) 1150 ÷ 1210 20 minut
9.Lekcja 5. 1210 ÷ 1255
10.Przerwa 5. 1255 ÷ 1300 5 minut
11.Lekcja 6. 1300 ÷ 1345
12.Przerwa 6. 1345 ÷ 1350 5 minut
13.Lekcja 7. 1350 ÷ 1435
14.Przerwa 7. 1435 ÷ 1440 5 minut
15.Lekcja 8. 1440 ÷ 1525