Drodzy Rodzice

Informujemy, iż wypadki uczniów, które nastąpiły na terenie szkoły można zgłaszać w następujący sposób:
1. Rodzic / opiekun ucznia powinien niezwłocznie złożyć kartę informacyjną od lekarza o zakończonym leczeniu do sekretariatu szkoły, następnie Agent Ubezpieczeniowy skontaktuje się z Państwem telefonicznie.

2. Rodzic / opiekun ucznia może sam zgłosić szkodę kontaktując się z Agentem Ubezpieczeniowym pod nr tel.
516 087 533