Drodzy Rodzice

Informujemy, iż wypadki uczniów, które nastąpiły na terenie szkoły można zgłaszać w następujący sposób:
1. Rodzic / opiekun ucznia powinien niezwłocznie złożyć kartę informacyjną od lekarza o zakończonym leczeniu do sekretariatu szkoły, następnie Agent Ubezpieczeniowy skontaktuje się z Państwem telefonicznie.

2. Rodzic / opiekun ucznia może sam zgłosić szkodę poprzez internet - https://zgloszenie.pzu.pl

Natomiast wypadki uczniów, które nastąpiły poza terenem szkoły a także w dni wolne od zajęć lekcyjnych można zgłaszać kontaktując się z Agentem Ubezpieczeniowym pod nr tel. 516 087 533