Patron Szkoły Podstawowej

Jasionówka, to gminna miejscowość, położona w województwie podlaskim, przy dawnym trakcie Warszawa – Wilno. Od 1 stycznia 1999r. należy do powiatu monieckiego. Głównym źródłem dochodów mieszkańców tej najmniejszej Gminy w powiecie jest działalność rolnicza. W Jasionówce funkcjonuje jeden Zespół Szkolno – Przedszkolny.

Współczesna szkoła to nowoczesna dydaktyka, rozbudowana opieka i mądre wychowanie. Na rodzicach, wychowawcach i nauczycielach spoczywa szczególna odpowiedzialność za ukształtowanie właściwej postawy wobec drugiego człowieka i Ojczyzny.

Szkoły, organizacje, zrzeszenia w Polsce noszą imiona sławnych, znanych i zasłużonych Polaków. Dla nas – nauczycieli Szkoły Podstawowej w Jasionówce takim swoistym wzorem wychowawczym stał się Bohater walk o Monte Cassino.

Prace nad Bohaterem podjęliśmy w czasach, kiedy nie wszystko było poprawne politycznie, Może trochę na przekór, chcieliśmy podtrzymać pamięć o tych, o których nie wolno było mówić. Część z nich pochodziła z naszych terenów. Ci, którzy przeżyli gehennę sowiecką, przeszli szlak bojowy z II Korpusem Polskim. Przez długi czas - zapomniani, często nawet z rodzinami nie rozmawiali o tym, co przeżyli.

W 1976r., podczas akcji harcerskiej „Alert Zwycięstwa”, niektórzy nauczyciele wraz z uczniami odszukali osoby, które brały udział w kampanii włoskiej. Zaczęto gromadzić pamiątki, szukać informacji. Utworzono Izbę Pamięci. W maju 1989r. imię Bohaterów Monte Cassino otrzymał Hufiec Harcerski w Jasionówce.

17 maja 1995r., po usilnych staraniach, imię Bohaterów Monte Cassino otrzymała Szkoła Podstawowa w Jasionówce. W uroczystości wzięli udział m.in.: Kierownik Urzędu do spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, Poseł II kadencji Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Pan Profesor Adam Dobroński, Ambasador Włoch w Polsce Pan Giuseppe Balboni Acqua, Prezes Zarządu Głównego Krajowego Związku Byłych Żołnierzy Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie Pan Tadeusz Wisiecki, Wojewoda białostocki Pan Grzegorz Rykowski, Kurator Oświaty w Białymstoku Pan Tadeusz Kaluta, Przedstawiciel Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego Pan Pułkownik Stanisław Bryndza, Przedstawiciele Kurii Arcybiskupiej Kościoła Rzymskokatolickiego w Białymstoku – ksiądz profesor rektor Stanisław Piotrowski oraz ks. Prałat Kazimierz Kułakowski, Kapelan Wojska Polskiego ks. Marian Wydra, Przedstawiciel prawosławnej diecezji gdańsko-białostockiej ks. Aleksy Wojciuk, Przedstawiciele Oddziału Krajowego Związku Byłych Żołnierzy Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie wraz z Prezesem Oddziału w Białymstoku Panem Eugeniuszem Kalinowskim, Przedstawiciele Związku Inwalidów Wojennych Rzeczypospolitej Polskiej na czele z Panem Czesławem Lewito, Przedstawiciele Związku Więźniów Politycznych Okresu Stalinowskiego w Białymstoku, Przedstawiciele Rady Gminy w Jasionówce, Wójt Gminy Pani Elżbieta Kraszewska, księża Parafii Świętej Trójcy w Jasionówce, przedstawiciele ZBoWiD-u w Jasionówce, przedstawiciele Ochotniczej Straży Pożarnej w Jasionówce, przedstawiciele Koła Łowieckiego w Jasionówce, Przedstawiciele Biura Podróży i Turystyki Biacomex w Białymstoku, Przedstawiciele Radia Białystok, Katolickiej Agencji Informacyjnej, telewizji lokalnej, prasy białostockiej, delegacja SP Nr 20 w Białymstoku, nauczyciele, uczniowie, rodzice i inni mieszkańcy Gminy.

Uroczystość rozpoczęło wciągnięcie flagi na maszt. Hymn Polski odegrała Młodzieżowa Orkiestra Dęta pod dyrekcją Pana Bolesława Bielaka. Szanownych gości powitał Wicedyrektor Szkoły Podstawowej Pan Jerzy Nitkiewicz. Następnie głos zabrała Dyrektor Krystyna Siemion. Decyzję w sprawie nadania Patrona Szkole Podstawowej w Jasionówce wręczył Pani Dyrektor Kurator Oświaty. Pan Jerzy Radiukiewicz, urodzony w Jasionówce uczestnik walk pod Monte Cassino podzielił się z zebranymi kilkoma osobistymi refleksjami. Poświęcenia tablicy pamiątkowej dokonał ks. profesor rektor Stanisław Piotrowski. Tablicę odsłoniły wnuczki uczestników walk o Monte Cassino, uczennice naszej szkoły: Katarzyna Paszko i Ewa Wilczko. Złożono kwiaty pod tablicą. Następnie odbyła się Msza Polowa. Ołtarz, zaprojektowany i wykonany przez Panią Lucynę Kisiel i wicedyrektora Szkoły, usytuowano na ganku szkolnym. Mszę celebrowali: ks. Piotrowski, ks. Kułakowski i ks. Wydra. Po Mszy nastąpiły okolicznościowe przemówienia. Głos zabrał min. ambasador Włoch. Sztandar Szkoły na ręce Pani Dyrektor przekazał uroczyście Pan Eugeniusz Kalinowski. Poczet sztandarowy wystąpił w składzie: Dariusz Lipiszko, Elżbieta Paszko, Małgorzata Mosiej. Uczniowie złożyli ślubowanie na sztandar. W imieniu społeczności uczniowskiej podziękowanie złożyli Iwona Wigda i Karol Pruszyński. W dalszej, oficjalnej części uroczystości Pani Dyrektor otrzymała Nagrodę Kuratora. Na zakończenie głos zabrał Eugeniusz Kalinowski. Po przerwie, w dekoracjach przypominających ruiny starożytnego teatru, odbyło się widowisko plenerowe pt „Jeden dzień później” przygotowane przez uczniów Szkoły pod kierunkiem Pani Marty Kłubowicz. Serdeczne słowa podziękowania za możliwość udziału w uroczystości wyraził Pan Tadeusz Wisiecki. Odznaczył też Dyrektora i Wicedyrektora naszej Szkoły honorową odznaką 50 – lecia Bitwy o Monte Cassino oraz przekazał cenne pamiątki w postaci księgozbioru do Izby Pamięci. Ostatnim punktem programu była musztra paradna Młodzieżowej Orkiestry Dętej. Uroczystość zakończyło wspólne spotkanie byłych żołnierz, gości i nauczycieli w sali gimnastycznej.