Zajęcia dodatkowe organizowane przez ZSP

L.p. Rodzaj zajęć Termin Prowadzący
1.Plastyczne Środy 1350 ÷ 1435 Pani Ewa Irmina Cieciorko
2.Taneczne Wtorki 1350 ÷ 1435 Pani Łucja Snarska
3.Zajęcia instrumentalne Czwartki 1350 ÷ 1435 Pani Łucja Snarska
4.Koło języka angielskiego Środy 1350 ÷ 1435 Pani Izabela Szkiłądź

Zajęcia dodatkowe organizowane przez instytucje zewnętrzne

L.p. Rodzaj zajęć Termin Prowadzący
1. SKS Informacje o zajęciach u prowadzących Pan Jakub Mróz i Pan Robert Kucharski
2.Mażoretki Piątki 1700 ÷ 2000
Soboty 900 ÷ 1530
Pani Kamila Baranowska