Witamy na stronie Rady Rodziców !!!!!

Wysokość składki:
Rada Rodziców na rok szkolnych 2017/2018 uchwaliła , że wysokość składki nie ulega zmianie.
I tak:

30zł- 1 i 2 dziecko

15zł- 3 dziecko

zwolnione jest – 4 i więcej
Wpłaty składek można dokonać :
- przelewem na konto Rady Rodziców

Nr konta: 30 8076 0001 0021 4885 2000 0010


w tytule przelewu proszę podać Imię i Nazwisko dziecka i klasę

- u Wychowawców klas
- w Bibliotece Szkolnej

KONKURS !!!!!!!

Jeżeli do końca 1 półrocza Wszyscy Rodzice w danej klasie dokonają wpłaty 100% składek na Rade Rodziców
– w nagrodę klasa otrzyma zwrot połowy wpłaconych pieniędzy.

Kwota ta będzie mogła by wykorzystana przez klasę na dowolnie wybrany cel:
– np. dofinansowanie wycieczki, wyjazdu na basen, imprezy szkolnej lub inne….

Bardzo zachęcamy do wpłat i wspierania Rady Rodziców.
( Chce przy tym zaznaczyć, że te pieniądze idą tylko i wyłącznie na dzieci uczęszczające do naszej Szkoły. )

Zapraszamy także do współpracy Rodziców z Radą. Dla Nas każdy głos, każda inicjatywa, każda pomoc i wsparcie z Państwa strony jest bardzo ważna.

ZA KTÓRE, Z GÓRY SERDECZNIE DZIĘKUJEMY !!!!

Prezydium Rady Rodziców


Przewodnicząca: Monika Szymańska
Sekretarz: Marzena Bieniasz
Skarbnik: Dominika Horba
Komisja Rewizyjna:
Jolanta Jurkowska
Małgorzata Buzun