WPŁATY NA OBIADY

Informujemy, że opłat za obiady za miesiąc wrzesień 2019r. można dokonać w dniach:

02.09 - 05.09.2019r.

w godzinach:
7.50 – 8.30,
11.05 – 11.20

OBIAD – 52,80 zł
ZUPA – 16,00 zł


Wpłaty za obiady mogą być także realizowane przelewem na konto:
(dotyczy tylko obiadów szkolnych !)
Nr. konta: 09 8076 0001 0000 1342 2000 0040
z dopiskiem: Obiad – wrzesień 2019
Imię i nazwisko dziecka, klasa