WPŁATY NA OBIADY

Informujemy, że opłat za obiady za miesiąc czerwiec 2024 r. można dokonać w dniach:

21.05 - 28.05.2024r.

WPŁAT MOŻNA DOKONAĆ WYŁĄCZNIE ZA POŚREDNICTWEM PRZELEWU BANKOWEGO

telefon do intendenta: 515 222 925Poniższy numer konta dotyczy tylko obiadów szkolnych !
Nr. konta: 09 8076 0001 0000 1342 2000 0040
z dopiskiem: Obiad – czerwiec 2024r.
Imię i nazwisko dziecka, klasa lub grupa przedszkolna

Wychowankowie przedszkola

Opłata do 5 każdego miesiąca po rozliczeniu przez intendenta

- śniadanie 45.00 zł
- cały obiad 75.00 zł
- podwieczorek 45.00 zł

- śniadanie i obiad 120.00 zł

- śniadanie, obiad i podwieczorek 165.00 zł

Uczniowie w szkole


- zupa 35.00 zł
- drugie danie 70.00 zł
- cały obiad 105.00 zł

Nauczyciele


- zupa 56.00 zł
- drugie danie 98.00 zł
- cały obiad 154.00 zł

Pracownicy


- zupa 60.48 zł
- drugie danie 105.84 zł
- cały obiad 166.32 zł