WPŁATY NA OBIADY

Informujemy, że opłat za obiady za miesiąc maj 2022 r. można dokonać w dniach:

27.04-4.05.2022r..

WPŁAT MOŻNA DOKONAĆ WYŁĄCZNIE ZA POŚREDNICTWEM PRZELEWU BANKOWEGO

telefon do intendenta: 515 222 925Poniższy numer konta dotyczy tylko obiadów szkolnych !
Nr. konta: 09 8076 0001 0000 1342 2000 0040
z dopiskiem: Obiad – maj 2022r.
Imię i nazwisko dziecka, klasa lub grupa przedszkolna

Wychowankowie przedszkola


- śniadanie 40.00 zł
- zupa 30.00 zł
- drugie danie 60.00 zł
- podwieczorek 40.00 zł

- tylko zupa i drugie danie 90.00 zł

- śniadanie, zupa i drugie danie 130.00 zł

- cały obiad z podwieczorkiem 170.00 zł

Uczniowie w szkole


- zupa 34.00 zł
- drugie danie 59.50 zł

- cały obiad 93.50 zł

Nauczyciele


- zupa 51.00 zł
- drugie danie 102.00 zł
- podwieczorek 0.00 zł

- zupa i drugie danie 153.00 zł

- cały obiad z podwieczorkiem 153.00 zł

Pracownicy


- zupa 55.08 zł
- drugie danie 110.16 zł
- podwieczorek 0.00 zł

- zupa i drugie danie 165.24 zł

- cały obiad z podwieczorkiem 165.24 zł