WPŁATY NA OBIADY

Informujemy, że opłat za obiady za miesiąc marzec 2020r. można dokonać w dniach:

26 -28.02.2020r.

w godzinach: 7.50 – 8.30,
11.05 – 11.20


OBIAD – 72,60 zł
ZUPA – 22,00 zł


Wpłaty za obiady mogą być także realizowane przelewem na konto:
(dotyczy tylko obiadów szkolnych !)
Nr. konta: 09 8076 0001 0000 1342 2000 0040
z dopiskiem: Obiad – marzec 2020
Imię i nazwisko dziecka, klasa