WPŁATY NA OBIADY

Informujemy, że opłat za obiady za miesiąc październik 2022 r. można dokonać w dniach:

26.09 - 30.09.2022r.

WPŁAT MOŻNA DOKONAĆ WYŁĄCZNIE ZA POŚREDNICTWEM PRZELEWU BANKOWEGO

telefon do intendenta: 515 222 925Poniższy numer konta dotyczy tylko obiadów szkolnych !
Nr. konta: 09 8076 0001 0000 1342 2000 0040
z dopiskiem: Obiad – październik 2022r.
Imię i nazwisko dziecka, klasa lub grupa przedszkolna

Wychowankowie przedszkola

Opłata do 5 każdego miesiąca po rozliczeniu przez intendenta

- śniadanie 52.50 zł
- cały obiad 105.00 zł
- podwieczorek 52.50 zł

- śniadanie, zupa i drugie danie 157.50 zł

- cały obiad z podwieczorkiem 210.00 zł

Uczniowie w szkole


- zupa 50.00 zł
- drugie danie 70.00 zł
- cały obiad 120.00 zł

Nauczyciele


- zupa 70.00 zł
- drugie danie 120.00 zł
- cały obiad 190.00 zł

Pracownicy


- zupa 75.60 zł
- drugie danie 129.60 zł
- cały obiad 205.20 zł