WPŁATY NA OBIADY

Informujemy, że opłat za obiady za miesiąc styczeń 2020r. można dokonać w dniach:

07.01 - 09.01.2020r.

w godzinach: 7.50 – 8.30,
11.05 – 11.20


OBIAD – 29,70 zł
ZUPA – 9,00 zł


Wpłaty za obiady mogą być także realizowane przelewem na konto:
(dotyczy tylko obiadów szkolnych !)
Nr. konta: 09 8076 0001 0000 1342 2000 0040
z dopiskiem: Obiad – styczeń 2020
Imię i nazwisko dziecka, klasa