WPŁATY NA OBIADY

Informujemy, że opłat za obiady za miesiąc marzec 2021 r. można dokonać w dniach:

22.02 - 26.02.2021

w godzinach: 7.00 - 15.00 w Przedszkolu
bądź na konto bankowe

telefon do intendenta: 515 222 925OBIAD – 103,50 zł
ZUPA – 34,50 zł


Wpłaty za obiady mogą być także realizowane przelewem na konto:
(dotyczy tylko obiadów szkolnych !)
Nr. konta: 09 8076 0001 0000 1342 2000 0040
z dopiskiem: Obiad – marzec 2021
Imię i nazwisko dziecka, klasa