WPŁATY NA OBIADY

Informujemy, że opłat za obiady za miesiąc grudzień 2023 r. można dokonać w dniach:

27.11 - 30.11.2023r.

WPŁAT MOŻNA DOKONAĆ WYŁĄCZNIE ZA POŚREDNICTWEM PRZELEWU BANKOWEGO

telefon do intendenta: 515 222 925Poniższy numer konta dotyczy tylko obiadów szkolnych !
Nr. konta: 09 8076 0001 0000 1342 2000 0040
z dopiskiem: Obiad – grudzień 2023r.
Imię i nazwisko dziecka, klasa lub grupa przedszkolna

Wychowankowie przedszkola

Opłata do 5 każdego miesiąca po rozliczeniu przez intendenta

- śniadanie 48.00 zł
- cały obiad 80.00 zł
- podwieczorek 48.00 zł

- śniadanie i obiad 128.00 zł

- śniadanie, obiad i podwieczorek 176.00 zł

Uczniowie w szkole


- zupa 40.00 zł
- drugie danie 80.00 zł
- cały obiad 120.00 zł

Nauczyciele


- zupa 64.00 zł
- drugie danie 112.00 zł
- cały obiad 176.00 zł

Pracownicy


- zupa 69.12 zł
- drugie danie 120.96 zł
- cały obiad 190.08 zł