WPŁATY NA OBIADY

Informujemy, że opłat za obiady za miesiąc czerwiec 2018r. można dokonać w dniach:

25.05 - 30.05.2018r.

w godzinach:
7.50 – 8.30,
11.05 – 11.20

OBIAD – 39,00 zł
ZUPA – 7,50 zł


Wpłaty za obiady mogą być także realizowane przelewem na konto:
(dotyczy tylko obiadów szkolnych !)
Nr. konta: 09 8076 0001 0000 1342 2000 0040
z dopiskiem: Obiad – czerwiec 2018
Imię i nazwisko dziecka, klasa