WPŁATY NA OBIADY

Informujemy, że opłat za obiady za miesiąc wrzesień 2021 r. można dokonać w dniach:

1-3.09.2021

w godzinach: 11.05-11.20
12.05-12.25

telefon do intendenta: 515 222 925OBIAD – 85,50 zł
ZUPA – 28,50 zł


Wpłaty za obiady mogą być także realizowane przelewem na konto:
(dotyczy tylko obiadów szkolnych !)
Nr. konta: 09 8076 0001 0000 1342 2000 0040
z dopiskiem: Obiad – wrzesień 2021
Imię i nazwisko dziecka, klasa