WPŁATY NA OBIADY

Informujemy, że opłat za obiady za miesiąc luty 2023 r. można dokonać w dniach:

25.01 - 31.01.2020r.

WPŁAT MOŻNA DOKONAĆ WYŁĄCZNIE ZA POŚREDNICTWEM PRZELEWU BANKOWEGO

telefon do intendenta: 515 222 925Poniższy numer konta dotyczy tylko obiadów szkolnych !
Nr. konta: 09 8076 0001 0000 1342 2000 0040
z dopiskiem: Obiad – luty 2023r.
Imię i nazwisko dziecka, klasa lub grupa przedszkolna

Wychowankowie przedszkola

Opłata do 5 każdego miesiąca po rozliczeniu przez intendenta

- śniadanie 51.00 zł
- cały obiad 85.00 zł
- podwieczorek 51.00 zł

- śniadanie i obiad 136.00 zł

- śniadanie, obiad i podwieczorek 187.00 zł

Uczniowie w szkole


- zupa 42.50 zł
- drugie danie 85.00 zł
- cały obiad 127.50 zł

Nauczyciele


- zupa 68.00 zł
- drugie danie 119.00 zł
- cały obiad 187.00 zł

Pracownicy


- zupa 73.44 zł
- drugie danie 128.52 zł
- cały obiad 201.96 zł