Dyrekcja


p.o. Dyrektora Szkoły – Dariusz Prymas

Wicedyrektor Szkoły – Maria Marta Kłubowicz

Kadra PedagogicznaBrzozowska – Prymas Anna – język polski

Buharewicz Teresa – edukacja wczesnoszkolna

Chojnowska Janina – wychowanie przedszkolne

Cieciorko Ewa – nauczyciel na urlopie

Ciuchna Mirosław – religia

Dębowska - Dworakowska Beata - EDB

Dolinowska – Kiszło Teresa – logopedia

Gamaradzka Elżbieta – edukacja wczesnoszkolna

Grabowiecka Ewa – historia, Wiedza o Społeczeństwie, WdŻ

Świrydowicz Katarzyna– język niemiecki (zastępstwo za Panią Edytę Gryncewicz)

Hryń Magdalena – geografia, język angielski, informatyka

Jabłońska Anna – edukacja wczesnoszkolna

Kamińska Marta – chemia, zajęcia techniczne

Karpowicz Anna – przyroda, biologia

Klozo Małgorzata – język polski

Kłubowicz Maria Marta – matematyka

Kochański Jacek – wychowanie fizyczne

Kucharski Robert – wychowanie fizyczne

Mróz Jakub – wychowanie fizyczne,

Niedzielska Bożena Elżbieta – edukacja wczesnoszkolna, język angielski

Płońska Kamila – nauczyciel bibliotekarz

Popławska Bożena – edukacja wczesnoszkolna

Prymas Dariusz – fizyka, informatyka

ks. Silwonik Damian – religia

Snarska Łucja –pedagog szkolny, muzyka, plastyka

Szkiłądź Izabela – język angielski

Zyskowska Ewa – matematyka, informatyka,