Dyrekcja


Dyrektor Szkoły – Dariusz Prymas

Kadra Pedagogiczna

L.p. Nazwisko i imię Uwagi
1.Brzozowska – Prymas Anna język polski (nauczyciel przebywa na urlopie dla poratowania zdrowia)
2.Chojnowska Janina wychowanie przedszkolne
3.Cieciorko Ewa plastyka
4.Ciuchna Mirosław religia
5.Dębowska - Dworakowska Beata EDB
6.Dolinowska – Kiszło Teresa logopedia
7.Gamaradzka Elżbieta edukacja wczesnoszkolna
8.Grabowiecka Ewa historia, Wiedza o Społeczeństwie, WdŻ
9.Gryncewicz Edyta język niemiecki (nauczyciel przebywa na długotrwałym zwolnieniu lekarskim)
10.Hryń Magdalena geografia, język angielski, informatyka (nauczyciel przebywa na urlopie dla poratowania zdrowia)
11.Jabłońska Anna edukacja wczesnoszkolna
12.Kamińska Marta chemia, zajęcia techniczne
13.Karpowicz Anna przyroda, biologia
14.Kitlas Wiesława geografia (zastępstwo za Panią Magdalenę Hryń)
15.Klozo Małgorzata język polski
16.Kłubowicz Maria Marta matematyka (nauczyciel przebywa na urlopie dla poratowania zdrowia)
17.Kochański Jacek matematyka, informatyka
18.Kucharski Robert wychowanie fizyczne
19.Mróz Jakub wychowanie fizyczne
20.Mróz Magdalena wychowanie przedszkolne
21.Niedzielska Bożena Elżbieta edukacja wczesnoszkolna
22.Płońska Kamila język polski, nauczyciel bibliotekarz
23.Popławska Bożena edukacja wczesnoszkolna
24.Prymas Dariusz fizyka
25.Seroczyńska Anna język niemiecki (zastępstwo za Panią Edytę Gryncewicz)
26.Snarska Łucja pedagog szkolny, muzyka
27.Szkiłądź Izabela język angielski
28.Zyskowska Ewa matematyka, informatyka