Dyrekcja


Dyrektor Szkoły – Dariusz Prymas

Kadra Pedagogiczna

L.p. Nazwisko i imię Uwagi
1.Brzozowska – Prymas Anna język polski (nauczyciel przebywa na urlopie dla poratowania zdrowia)
2.Chojnowska Janina wychowanie przedszkolne
3.Ciuchna Mirosław religia
4.Dębowska - Dworakowska Beata EDB
5.Dolinowska – Kiszło Teresa logopedia
6.Gamaradzka Elżbieta edukacja wczesnoszkolna
7.Grabowiecka Ewa historia, Wiedza o Społeczeństwie, WdŻ
8.Gryncewicz Edyta język niemiecki (nauczyciel przebywa na długotrwałym zwolnieniu lekarskim)
9.Hryń Magdalena geografia, język angielski, informatyka (nauczyciel przebywa na urlopie dla poratowania zdrowia)
10.Jabłońska Anna edukacja wczesnoszkolna
11.Kamińska Marta chemia, zajęcia techniczne
12.Karpowicz Anna przyroda, biologia
13.Kitlas Wiesława geografia (zastępstwo za Panią Magdalenę Hryń)
14.Klozo Małgorzata język polski
15.Kłubowicz Maria Marta matematyka (nauczyciel przebywa na urlopie dla poratowania zdrowia)
16.Kochański Jacek matematyka, informatyka
17.Kucharski Robert wychowanie fizyczne
18.Mróz Jakub wychowanie fizyczne
19.Mróz Magdalena wychowanie przedszkolne
20.Niedzielska Bożena Elżbieta edukacja wczesnoszkolna
21.Płońska Kamila język polski, nauczyciel bibliotekarz
22.Popławska Bożena edukacja wczesnoszkolna
23.Prymas Dariusz fizyka
24.Seroczyńska Anna język niemiecki (zastępstwo za Panią Edytę Gryncewicz)
25.Snarska Łucja pedagog szkolny, muzyka
26.Szkiłądź Izabela język angielski
27.Zyskowska Ewa matematyka, informatyka (nauczyciel przebywa na urlopie dla poratowania zdrowia)