Dyrekcja


Dyrektor Szkoły – Dariusz Prymas

Kadra Pedagogiczna

L.p. Nazwisko i imię Uwagi
1.Brzozowska – Prymas Anna język polski
2.Chojnowska Janina wychowanie przedszkolne (grupa 4-5 latki)
3.Cieciorko Ewa Irmina plastyka, muzyka, pedagog specjalny (wychowawca klasy IV)
4.Ciuchna Mirosław religia
5.Dębowska - Dworakowska Beata EDB
6.Dolinowska – Kiszło Teresa logopedia
7.Gamaradzka Elżbieta edukacja wczesnoszkolna (wychowawca klasy III)
8.Grabowiecka Ewa historia, Wiedza o Społeczeństwie, WdŻ (wychowawca klasy V)
9.Gryncewicz Edyta język niemiecki (nauczyciel przebywa na urlopie dla poratowania zdrowia)
10.Hryń Magdalena geografia, język angielski, informatyka
11.Jabłońska Anna edukacja wczesnoszkolna (wychowawca klasy I)
12.Kamińska Marta chemia, zajęcia techniczne
13.Kalinowska Sylwia nauczyciel wspomagający
14.Karpowicz Anna przyroda, biologia
15.Klozo Małgorzata język polski (nauczyciel przebywa na urlopie dla poratowania zdrowia)
16.Kłubowicz Maria Marta matematyka (nauczyciel przebywa na urlopie dla poratowania zdrowia)
17.Kochański Jacek matematyka
18.Kucharski Robert wychowanie fizyczne (wychowawca klasy VII)
19.Mróz Jakub wychowanie fizyczne (wychowawca klasy VIII)
20.Mróz Magdalena wychowanie przedszkolne (grupa 3-4 latki)
21.Niedzielska Bożena Elżbieta edukacja wczesnoszkolna (grupa 6-latki)
22.Płońska Kamila język polski, nauczyciel bibliotekarz
23.Popławska Bożena edukacja wczesnoszkolna (nauczyciel przebywa na urlopie dla poratowania zdrowia)
24.Prymas Dariusz fizyka
26.Snarska Łucja pedagog
27.Stachelek Magdalena edukacja wczesnoszkolna (wychowawca klasy II)
28.Szkiłądź Izabela język angielski (wychowawca klasy VI)
29.Wysocka Karolina nauczyciel wspomagający