Dyrekcja


Dyrektor Szkoły – Dariusz Prymas

Wicedyrektor Szkoły – Maria Marta Kłubowicz

Kadra PedagogicznaBrzozowska – Prymas Anna – język polski

Buharewicz Teresa – edukacja wczesnoszkolna

Chojnowska Janina – wychowanie przedszkolne (nauczycielka przebywa na urlopie dla poratowania zdrowia)

Cieciorko Ewa – plastyka

Ciuchna Mirosław – religia

Dąbrowska Anna – język niemiecki (zastępstwo za Panią Edytę Gryncewicz)

Dębowska - Dworakowska Beata - EDB

Dolinowska – Kiszło Teresa – logopedia

Gamaradzka Elżbieta – edukacja wczesnoszkolna

Grabowiecka Ewa – historia, Wiedza o Społeczeństwie, WdŻ

Gryncewicz Edyta – język niemiecki (nauczyciel przebywa na długotrwałym zwolnieniu lekarskim)

Hryń Magdalena – geografia, język angielski, informatyka

Jabłońska Anna – edukacja wczesnoszkolna

Kamińska Marta – chemia, zajęcia techniczne

Karpowicz Anna – przyroda, biologia

Klozo Małgorzata – język polski

Kłubowicz Maria Marta – matematyka

Kochański Jacek – matematyka, informatyka

Kondraciuk Kamila – wychowanie przedszkolne

Kondraciuk Mateusz – wychowanie fizyczne

Kucharski Robert – wychowanie fizyczne (nauczyciel przebywa na urlopie dla poratowania zdrowia)

Kulikowska - Płońska Wioleta – wychowanie przedszkolne

Mróz Jakub – wychowanie fizyczne

Mróz Magdalena – wychowanie przedszkolne

Niedzielska Bożena Elżbieta – edukacja wczesnoszkolna, język angielski

Płońska Kamila – nauczyciel bibliotekarz

Popławska Bożena – edukacja wczesnoszkolna

Prymas Dariusz – fizyka

ks. Silwonik Damian – religia

Snarska Łucja –pedagog szkolny, muzyka

Szkiłądź Izabela – język angielski

Zyskowska Ewa – matematyka, informatyka,