Dyrekcja


Dyrektor Szkoły – Sylwia Białowicz

Wicedyrektor Szkoły – Bożena Elżbieta Niedzielska

Kadra PedagogicznaBrzozowska – Prymas Anna – język polski

Buharewicz Teresa – nauczyciel na urlopie

Chojnowska Janina – wychowanie przedszkolne

Cieciorko Ewa – pedagog szkolny, plastyka, zajęcia artystyczne

ks.Cimoch Karol – religia

Ciuchna Mirosław – religia

Demianiuk Barbara – nauczyciel wspomagający

Dolinowska – Kiszło Teresa – edukacja wczesnoszkolna, logopedia

Gamaradzka Elżbieta - edukacja wczesnoszkolna

Grabowiecka Ewa – historia, Wiedza o Społeczeństwie, WdŻ

Świrydowicz Katarzyna– język niemiecki (zastępstwo za Panią Edytę Gryncewicz)

Hryń Magdalena – geografia, język angielski

Jabłońska Anna - edukacja wczesnoszkolna

Kamińska Marta – chemia, zajęcia techniczne, EdB

Karpowicz Anna – przyroda, biologia

Klozo Małgorzata – język polski

Kłubowicz Maria Marta – matematyka

Kochański Jacek - wychowawca świetlicy

Kucharski Robert – wychowanie fizyczne

Mróz Jakub – wychowanie fizyczne

Niedzielska Bożena Elżbieta – język angielski

Płońska Kamila – nauczyciel bibliotekarz

Popławska Bożena – edukacja wczesnoszkolna

Prymas Dariusz – informatyka, fizyka

Snarska Łucja – muzyka, wychowanie przedszkolne

Szkiłądź Izabela – język angielski

Zyskowska Ewa - matematyka