Dyrekcja


Dyrektor Szkoły – Dariusz Prymas

Kadra PedagogicznaBrzozowska – Prymas Anna – język polski (nauczyciel przebywa na urlopie dla poratowania zdrowia)

Buharewicz Teresa – wychowanie fizyczne (dziewczęta kl. V-VIII)

Chojnowska Janina – wychowanie przedszkolne

Ciuchna Mirosław – religia

Dąbrowska Anna – język niemiecki (zastępstwo za Panią Edytę Gryncewicz)

Dębowska - Dworakowska Beata - EDB

Dolinowska – Kiszło Teresa – logopedia

Gamaradzka Elżbieta – edukacja wczesnoszkolna

Grabowiecka Ewa – historia, Wiedza o Społeczeństwie, WdŻ

Gryncewicz Edyta – język niemiecki (nauczyciel przebywa na długotrwałym zwolnieniu lekarskim)

Hryń Magdalena – geografia, język angielski, informatyka (nauczyciel przebywa na urlopie dla poratowania zdrowia)

Jabłońska Anna – edukacja wczesnoszkolna

Kamińska Marta – chemia, zajęcia techniczne

Karpowicz Anna – przyroda, biologia

Kitlas Wiesława – geografia

Klozo Małgorzata – język polski

Kłubowicz Maria Marta – matematyka (nauczyciel przebywa na urlopie dla poratowania zdrowia)

Kochański Jacek – matematyka, informatyka

Kucharski Robert – wychowanie fizyczne (nauczyciel przebywa na urlopie dla poratowania zdrowia)

Kulikowska - Płońska Wioleta – wychowanie przedszkolne

Mróz Jakub – wychowanie fizyczne

Mróz Magdalena – wychowanie przedszkolne

Niedzielska Bożena Elżbieta – edukacja wczesnoszkolna

Płońska Kamila – język polski, nauczyciel bibliotekarz

Popławska Bożena – edukacja wczesnoszkolna

Prymas Dariusz – fizyka

Snarska Łucja –pedagog szkolny, muzyka

Szkiłądź Izabela – język angielski

Zyskowska Ewa – matematyka, informatyka (nauczyciel przebywa na urlopie dla poratowania zdrowia)