Oglądasz informacje ze strony głównej

AKTUALNOŚCI

 1 2 3 4   5  6 7 8 ... 79 80 81  

WAŻNY KOMUNIKAT DLA RODZICÓW I UCZNIÓW

WAŻNY KOMUNIKAT DLA RODZICÓW I UCZNIÓW

Zgodnie z decyzją Ministerstwa Edukacji Narodowej wszystkie szkoły pozostają zamknięte do niedzieli 26 kwietnia.
Do tego czasu – tak jak dotychczas – placówki mają obowiązek prowadzić nauczanie zdalne.
Egzamin ósmoklasisty zostanie przełożony i odbędzie się najwcześniej w czerwcu. O konkretnych terminach Ministerstwo poinformuje co najmniej 3 tygodnie przed jego datą.
więcej

Autor: Dariusz Prymas | Dodano: 2020-04-09 17:56:40

Wiosenna przerwa świąteczna

Wiosenna przerwa świąteczna

Zgodnie z informacją Ministerstwo Edukacji Narodowej od 9 do 14 kwietnia br. w szkołach będzie trwać wiosenna przerwa świąteczna.
W czwartek, 9 kwietnia i piątek, 10 kwietnia br. szkoły nie będą prowadzić zajęć dydaktyczno-wychowawczych z uczniami w formie kształcenia na odległość, ani zajęć opiekuńczych (świetlicowych) dla uczniów
.
Natomiast przedszkola, jako placówki nieferyjne, do 10 kwietnia br. prowadzą swoją działalność z dziećmi zgodnie z przepisami prawa o czasowym ograniczeniu funkcjonowania jednostek systemu oświaty.
więcej

Autor: Dariusz Prymas | Dodano: 2020-04-07 20:17:44

Klauzula informacyjna w związku z realizacją zdalnego nauczania

Klauzula informacyjna w związku z realizacją zdalnego nauczania

W związku z czasowym ograniczeniem funkcjonowania jednostek systemu oświaty związanym z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 administrator danych osobowych Zespół Szkolno – Przedszkolny w Jasionówce, ul. Knyszyńska 21B, 19-122 Jasionówka na zasadzie art. 13 ust. 3 w związku z art. 13 ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej : RODO, informuje, iż
więcej

Autor: Dariusz Prymas | Dodano: 2020-04-07 15:54:16

Uwaga Rodzice i Uczniowie klasy ósmej

Uwaga Rodzice i Uczniowie klasy ósmej

Ważna informacja o próbnym egzaminie ósmoklasisty
W dniach od 30.03.- 01.04.2020r. nasza szkoła przystąpi do przeprowadzenia próbnego egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego, matematyki oraz języka angielskiego, zorganizowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną w sposób zdalny.
więcej

Autor: Dariusz Prymas | Dodano: 2020-03-26 21:53:52

Komunikat o realizacji nauczania na odległość

Komunikat o realizacji nauczania na odległość

Szanowni Rodzice i Uczniowie

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Jasionówce od dnia 25 marca do 10 kwietnia 2020r. nauka będzie prowadzona na odległość.

więcej

Autor: Dariusz Prymas | Dodano: 2020-03-23 22:16:54

Szanowni Rodzice !

Szanowni Rodzice !

W okresie, w którym szkoła jest zamknięta, zajęcia będą prowadzone zdalnie. Zwróciłem się z prośbą do nauczycieli, aby w kontaktach z uczniami wykorzystywali różnego rodzaju narzędzia online, w tym przede wszystkim naszą własną szkolną platformę edukacyjną https://moodle.jasionowka.edu.pl, która funkcjonuje od kilku lat w ramach innowacji pedagogicznej, stronę internetową szkoły, dziennik elektroniczny, pocztę elektroniczną, komunikatory i bezpieczne platformy edukacyjne. Bardzo proszę o zmobilizowanie dzieci do odczytywania na bieżąco wiadomości i aktywnej współpracy, aby trudny dla wszystkich czas został optymalnie wykorzystany w trosce o dobro naszych uczniów.
więcej

Autor: Dariusz Prymas | Dodano: 2020-03-18 21:29:02

UWAGA!!!TURNIEJE ODWOŁANE

UWAGA!!!TURNIEJE ODWOŁANE

Krajowy Komitet Organizacyjny Turniejów po przeprowadzonych konsultacjach, uzyskanych opinii Zarządów Okręgowych Polskiego Związku/Wojewódzkich Komitetów Organizacji Turniejów podjął decyzję o odwołaniu w roku szkolnym 2019/2020 Turniejów
więcej

Autor: Dariusz Prymas | Dodano: 2020-03-17 10:45:46

Informacja dla uczniów klasy ósmej

Informacja dla uczniów klasy ósmej

Centralna Komisja Egzaminacyjna przygotowała pakiet zadań powtórkowych dla uczniów klas VIII, który będzie publikowany codziennie od 16 do 25 marca.
Każdy taki zestaw będzie się składał z:
• zadań z języka polskiego zorganizowanych według lektur obowiązkowych w klasach VII-VIII;
• zadań z matematyki zorganizowanych według kolejnych wymagań szczegółowych podstawy programowej;
• zadań z języka angielskiego – zorganizowanych według umiejętności.
więcej

Autor: Dariusz Prymas | Dodano: 2020-03-17 10:40:41
 1 2 3 4   5  6 7 8 ... 79 80 81