Oglądaszinformacje z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Jasionówce

eTwinning w grupie sześciolatków

eTwinning to edukacyjny program Unii Europejskiej, który promuje wykorzystywanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w szkołach europejskich.

W przypadku przedszkoli nauczyciele wykorzystują Internet do współpracy z bliźniaczymi placówkami w Europie, aby móc rozszerzać sposoby realizacji podstawy programowej o nowe, niekonwencjonalne i atrakcyjne dla dzieci formy.

eTwinning otwiera polskie przedszkola na Europę i daje możliwość czerpania z tej niezwykłej współpracy korzyści przez wszystkich uczestników projektu: dzieci i ich rodziców, nauczycieli oraz przedszkola jako instytucji.

W tym roku szkolnym grupa przedszkolna sześciolatków zakończyła już pierwszy projekt pt. „Christmas cards”, którego zadaniem było wykonanie własnoręcznie kart świątecznych i przesłanie ich do przedszkoli partnerskich (Bułgaria, Republika Czeska). Obecnie 6 - latki uczestniczą w kolejnym projekcie pt. „What games our parents played when they were small children?” - „Gry i zabawy naszych rodziców”. Projekt realizowany jest wspólnie z Przedszkolem z Czech, a jego głównym celem jest wymiana informacji na temat gier i zabaw z okresu dzieciństwa rodziców wychowanków.

Na zakończenie projektu zostanie zorganizowany „Dzień gier i zabaw” oraz powstanie książeczka o grach i zabawach zebranych w trakcie projektu - opracowana w formie elektronicznej i opublikowana na TwinSpace oraz stronie internetowej szkoły.

Pomysłodawcą i koordynatorem obu projektów jest pani Bożena Niedzielska.W roku szkolnym 2016/17 w grupie przedszkolnej 6 – latków zrealizowano projekt językowy pn.„What games our parents played when they were small children?” - „Gry i zabawy naszych rodziców”. Projekt został przeprowadzony wspólnie z przedszkolem partnerskim z Czech, a jego głównym celem była wymiana informacji na temat gier i zabaw z okresu dzieciństwa rodziców wychowanków.
Na zakończenie projektu odbył się „Dzień gier i zabaw”, a całe przedsięwzięcie zostało przedstawione Radzie Pedagogicznej i opublikowane na TwinSpace programu eTwinning – Europejska Współpraca Szkół oraz na stronie internetowej szkoły.

Pomysłodawcą i koordynatorem projektu była pani Bożena Niedzielska.

 
Autor: Bożena Niedzielska :: Dodano: 2017-04-07 17:59:02