Film promujący Gminę Jasionówka

Film powstał w ramach projektu „Udostępnienie obszarów cennych turystycznie i gospodarczo - poprawa jakości dróg pogranicza polsko - białoruskiego” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2007-2013 W ramach projektu wykonało m.in. remont drogi powiatowej tzw. „Carskiego traktu” o długości 33 km. Jednym z jego elementów była także realizacja filmu promocyjnego o Powiecie Monieckim i gminach wchodzących w jego skład.

Źródło: e-monki.pl