strona główna

JAK POCZUĆ CHEMIĘ DO CHEMII?” – projekt edukacyjny z chemii


Uczennice klasy II gimnazjum – Maryla Baranowska i Gabriela Jasiulewicz wzięły udział w realizacji projektu edukacyjnego pt. „Jak poczuć chemię do Chemii?”. Przedsięwzięcie miało na celu przede wszystkim stworzenie uczniom możliwości rozwijania zainteresowań naukami przyrodniczymi, zachęcenie do eksperymentowania przy wykorzystaniu prostych substancji, dostępnych w każdym domu, a także doskonalenie umiejętności formułowania hipotez, pytań badawczych, obserwacji i wniosków. Uczennice, oprócz pozyskania cennych informacji, przygotowały i przeprowadziły ciekawe eksperymenty.

Prezentacja projektu odbyła się 6 czerwca 2016r., a efekty pracy zespołu mieli okazję obejrzeć uczniowie klasy VI wraz z wychowawcą i dyrekcja szkoły. Przygotowana przez uczennice prezentacja multimedialna oraz pokaz doświadczeń chemicznych wzbudziły zainteresowanie oglądających, a jednocześnie potwierdziły, że chemia to bardzo ciekawa nauka. Uczennice przekonały nas, że świat chemii to nie tylko skomplikowane wzory i reakcje, ale także ciekawe doświadczenia, które pozwalają nam poznać i lepiej zrozumieć przemiany zachodzące w codziennym życiu.