strona główna

Uczniowie Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Monte Cassino w Jasionówce brali udział w Konkursie Rowerowa Szkoła w roku szkolnym 2014/2015

  1. Konkurs Rowerowa Szkoła jest integralnym elementem projektu edukacyjnego Rowerowa Szkoła.

  2. Przedmiotem konkursu są działania na rzecz popularyzacji komunikacji rowerowej oraz tworzenia szkoły przyjaznej rowerzyście, w szczególności wszelkie formy aktywności realizowane w ramach oferty projektu edukacyjnego Rowerowa Szkoła lub inne o podobnym celu i charakterze.

  3. Organizatorem konkursu jest Wrocławska Inicjatywa Rowerowa, działająca w ramach ogólnopolskiej sieci organizacji rowerowych Miasta dla Rowerów.

  4. Konkurs adresowany jest do nauczycieli i uczniów szkól ponadgimnazjalnych, gimnazjów i końcowych klas szkół podstawowych.

Stowarzyszenie "Wrocławska Inicjatywa Rowerowa"
Stowarzyszenie "Miasta dla Rowerów"
ul. św. Wincentego 25 a, c
50-252 Wrocław
telefon: 71 343 60 35
e-mail: kontakt@rowerowaszkola.pl


W ramach Konkursu zostały zgłoszone następujące inicjatywy podejmowane w naszej szkole, które udokumentowano w postaci opisów i zdjęć zamieszczonych na stronie rowerowaszkola.pl:


1. Zajęciach koła komunikacyjnego BRD w Jasionówce – Lech Jakubiuk


Gminne Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Jasionówce.

W Szkole Podstawowej im. Bohaterów Monte Cassino w Jasionówce odbywają się zajęciach koła komunikacyjnego w ramach Gminnego Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Celem Centrum BRD jest: podnoszenie wiedzy teoretycznej i praktycznej uczniów z terenu Gminy Jasionówka w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego, przygotowanie uczniów do egzaminu na kartę rowerową oraz do udziału w konkursach związanych z tematyką BRD, a także uświadomienie młodzieży zagrożeń, jakie wynikają z uczestnictwa w ruchu drogowym. W biorą udział uczniowie klas IV – VI szkoły podstawowej. Nasi uczniowie promują bezpieczne zachowania wśród uczestników ruchu drogowego.

1.Dbałość o prawidłowe funkcjonowanie GC BRD, w tym dbałość o sprzęt i wyposażenie pracowni

2. Przygotowanie uczniów kl. IV do uzyskania karty rowerowej

3. Udział w Ogólnopolskim Turnieju BRD.

4. Kampanie wśród uczniów Zespołu Szkół w Jaświłach promujące bezpieczne zachowania wśród uczestników ruchu drogowego

5. Udział w Konkursie powiatowym „Bądźmy Bezpieczni”.

http://www.rowerowaszkola.pl/konkurs.php?dzial=3&kat=13&art=9672. Karta rowerowa – Lech Jakubiuk

W dniu 03 czerwca 2015 r. w Szkole Podstawowej im. Bohaterów Monte Cassino w Jasionówce przeprowadzono egzamin na kartę rowerową. Do egzaminu przystąpiło 22 uczniów z klasy czwartej oraz 3 uczniów z klasy piątej szkoły podstawowej. Egzamin teoretyczny zdało 25 uczniów, zaś 2 uczniów nie przystąpiło do egzaminu na kartę rowerową – brak zgody rodziców. Kandydaci na rowerzystów musieli zdać egzamin teoretyczny wykazując się wiedzą z zakresu zasad ruchu drogowego. Egzamin praktyczny z techniki jazdy rowerem polegał na prawidłowym pokonaniu toru, który zawierał m.in. skrzyżowanie z drogą podporządkowaną.

Nad prawidłowością egzaminu praktycznego czuwał funkcjonariusz Ruchu Drogowego z KPP w Mońkach asp. sztabowy Dariusz Pigiel. Po zakończonym egzaminie funkcjonariusz policji rozmawiał z nowymi rowerzystami uczulając ich na przestrzeganie przepisów, a także na prawidłowe wyposażenie rowerów oraz jazdę w kaskach ochronnych.  Na koniec wykonano pamiątkowe zdjęcie. Były tez gratulacje z

okazji zdobycia pierwszego „prawa jazdy”.

http://www.rowerowaszkola.pl/konkurs.php?dzial=3&kat=13&art=9663. Rajd rowerowy – p. Robert kucharski, p. Izabela Szkiłądź

W dniu 25 czerwca 2015 r. uczniowie klasy IV wraz z wychowawcą, panem Robertem Kucharskim, udali się na rajd rowerowy. Trasa rajdu wyniosła ok. 8 km. Wszyscy uczestnicy wyposażeni byli w kaski, kamizelki odblaskowe i niezbędne karty rowerowe, uzyskane dzięki egzaminowi, przeprowadzonemu 3 czerwca przez Pana Lecha Jakubiuka przy współpracy funkcjonariusza Ruchu Drogowego z KPP w Mońkach.

        Mimo braku słońca i padającej od czasu do czasu mżawki, atmosfera była doskonała i humory dopisywały. Dzieci i opiekunowie pokonali bardzo malowniczą trasę, przerywaną zasłużonymi postojami na ognisko  i pieczone kiełbaski, grę w piłkę, odpoczynek oraz słodką przekąskę. Wszyscy, i ci mniej i bardziej zmęczeni, kondycyjnie spisali się znakomicie i zapewne z chęcią wyruszą na kolejną rowerową wyprawę.


http://www.rowerowaszkola.pl/konkurs.php?dzial=3&kat=12&art=1092