strona główna

„Facebook – przyjemności i zagrożenia wynikające z portalu społecznościowego Facebook”

W dniu 5 grudnia 2012 roku uczennice: Barbara Kamińska, Paulina Sztachelska, Agnieszka Wilczko z kl. III b oraz Sara Markowska z kl. II b zaprezentowały prezentację multimedialną pt. „Facebook – przyjemności i zagrożenia wynikające z portalu społecznościowego Facebook”. Efekty swojej pracy przedstawiły rodzicom oraz Dyrekcji Szkoły.

Celem projektu edukacyjnego było ukazanie dobrych i złych stron korzystania z tego typu portali społecznościowych. Wśród uczniów gimnazjum została przeprowadzona ankieta, dotycząca czasu spędzanego na Facebooku, publikowania swoich danych, informacji o sobie i rodzinie. Jej wyniki zostały opracowane i przedstawione rodzicom w formie wykresów.

Opiekunem zespołu projektowego była: pani Edyta Gryncewicz.