strona główna

„Samorządy mają głos”

Grupa uczniów w składzie: Karol Czarniecki, Marzena Paszko, Norbert Paszko z klasy II b oraz Magda Wilczko z klasy III b uczestniczyła w roku szkolnym 2012/2013 w projekcie edukacyjnym: „Samorządy mają głos” organizowanym przez Centrum Edukacji Obywatelskiej, Koalicję na rzecz samorządów uczniowskich współfinansowanej ze środków Fundacji im. Stefana Batorego oraz z grantu Open Society Foundations. Celem akcji było wsparcie szkół w organizacji i przeprowadzeniu demokratycznych wyborów do władz SU.

Zespół był odpowiedzialny za przeprowadzenie kampanii wyborczej, spotkania z wyborcami, przeprowadzenie demokratycznych wyborów, zamieszczania relacji z przebiegu kampanii, wyborów oraz podsumowania całej akcji na platformie CEO.

Efekty pracy zostały zaprezentowane w formie prezentacji multimedialnej w klasie II b gimnazjum w dniu 26 listopada 2012 roku.

Opiekunem zespołu projektowego była: pani Edyta Gryncewicz.