Oglądaszinformacje z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Jasionówce

Powiatowy Konkurs Recytatorski Poezji Ks. Jana Twardowskiego

29 marca w sali Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Turystyki w Jasionówce odbyły się eliminacje XIV Powiatowego Konkursu Recytatorskiego Poezji Ks. Jana Twardowskiego: „Słowa jak pacierze”. Współorganizatorem imprezy był Zespół Szkolno -Przedszkolny w Jasionówce.

Konkurs został przeprowadzony w dwóch kategoriach wiekowych:
I kategoria - klasy IV-VI szkoły podstawowej;
II kategoria - klasy VII - VIII szkoły podstawowej i III gimnazjum.
Kryteria oceny stanowiły: właściwy dobór repertuaru, sposób prezentacji utworu, poprawność artykulacyjna i dykcja.

Spotkanie otworzyła Pani Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Turystyki w Jasionówce – Aneta Kitlas, witając wszystkich uczestników i ich opiekunów. Prowadzeniem po raz kolejny zajęli się uczniowie Gimnazjum w Jasionówce –  Zofia Szymańska i Tobiasz Wiśniowiecki.

W pracach Komisji Konkursu uczestniczyły: Pani Magdalena Kruszyńska- -Sosnowska z Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury w Białymstoku, Pani Beata Rogalska – Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Krypnie oraz Ks. Damian Silwonik.

Szkołę Podstawową w Jasionówce reprezentowali uczniowie: Maja Bartnik – klasa IV, Urszula Aleksandra Prymas – klasa Va, Konrad Bobrukiewicz – klasa Vb, Szymon Mróz – klasa VII, Gimnazjum w Jasionówce: Katarzyna Wysocka, Kamila Sut.

Komisja konkursowa przyznała nagrody oraz wyróżnienia. Wszyscy wykonawcy otrzymali pamiątkowe dyplomy za uczestnictwo.

Wśród laureatów Konkursu znaleźli się uczniowie naszej szkoły: W kategorii klas IV-VI SP: Urszula Aleksandra Prymas zdobyła nagrodę, uzyskując III miejsce, a Konrad Bobrukiewicz z kl. IVb - wyróżnienie. W kategorii klas VII – VIII SP i III G: Katarzyna Wysocka z kl. III zdobyła II miejsce.

Dziękujemy i gratulujemy naszym recytatorom, zachęcając ich do udziału w przyszłorocznej, jubileuszowej edycji Konkursu.doc
doc

 
Autor: Anna Brzozowska - Prymas :: Dodano: 2019-04-01 18:43:15