Oglądaszinformacje z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Jasionówce

Ogłoszenie

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. z dnia 28 sierpnia 2017 r.) oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. z dnia 30 kwietnia 2002 r.) i Zarządzenia Dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Jasionówce z dnia 12.09.2018r.w sprawie dodatkowych dni wolnych informujemy, że dodatkowymi dniami wolnymi w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Jasionówce, w roku szkolnym 2018/2019 będą:


10.04.2019r. , 11.04.2019r. , 12.04.2019r. ,
15.04.2019r. , 16.04.2019r. , 17.04.2019r.

W tych dniach w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Jasionówce odbywać się będzie egzamin po III klasie gimnazjum, a następnie egzamin po klasie VIII.
Bezpośrednio po egzaminie ósmoklasistów rozpocznie się przerwa świąteczna.

 
Autor: Dariusz Prymas :: Dodano: 2019-03-26 10:52:12