Oglądaszinformacje z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Jasionówce

Dzień Edukacji Narodowej

12 października 2014r. obchodziliśmy w naszej szkole Dzień Edukacji Narodowej. W uroczystości udział wzięli zaproszeni goście: Ks. Proboszcz Julian Siemieniako, Wójt Gminy Jasionówka - Pan Leszek Zawadzki, Przewodniczący Rady Gminy – Pan Józef Tadeusz Snarski , Dyrektor GOKSiT w Jasionówce - Pani Aneta Kitlas, Kierownik GOPS w Jasionówce - Pani Izabela Wałuszko, Przewodnicząca Rady Rodziców - Pani Dominika Horba oraz grono pedagogiczne, uczniowie i pracownicy szkoły.


Podziękowania za trud włożony w wychowanie dzieci oraz życzenia sukcesów w dalszej pracy złożyli zebranym: Wicedyrektor Szkoły, Wójt Gminy oraz Przewodnicząca Rady Rodziców. W trakcie uroczystości wręczone zostały nagrody Wójta Gminy Jasionówka oraz Dyrektora Szkoły.


Obejrzeliśmy również część artystyczną zaprezentowaną przez uczniów klasy VIII, chór szkolny oraz grupę przedszkolaków, a przygotowaną pod kierunkiem p. Kamili Płońskiej, p. Łucji Snarskiej oraz p. Roberta Kucharskiego p. Jacka Kochańskiego i p. Jakuba Mroza.


Wszyscy pracownicy Szkoły zostali obdarowani przygotowaną przez uczniów sympatyczną niespodzianką i pięknymi różami od Rady Rodziców.


 
Autor: Kamila Płońska :: Dodano: 2018-10-18 08:42:54