Oglądaszinformacje z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Jasionówce

Rocznica napaści ZSRR na Polskę

„Wojna…Dzisiaj to tylko historia (…)
Wtedy wszystko się działo naprawdę”

W dniu 17 września 2018 roku społeczność szkolna uczestniczyła w apelu poświęconym tragicznym wydarzeniom WRZEŚNIA 1939 ROKU.

Montaż literacko- muzyczny przygotowany przez uczniów klasy III Gimnazjum oraz chór szkolny przybliżył historię agresji Niemiec i ZSRR na Polskę, ukazując grozę pierwszych wojennych dni.

 
Autor: Ewa Grabowiecka :: Dodano: 2018-09-17 20:12:50