Oglądaszinformacje z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Jasionówce

Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego w naszej szkole

21 lutego obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego. Święto zostało proklamowane na 30. Sesji Konferencji Generalnej UNESCO 17 listopada 1999r. dla podkreślenia bogactwa różnorodności językowej świata i promocji wielojęzyczności, a także w  celu zwrócenia uwagi na liczbę języków zagrożonych i ginących. Ponad połowa spośród około 6,5 tys. języków, którymi mówi się na świecie, jest zagrożona.

Z okazji święta uczennice z klasy VI SP: Julia Jarmołowska, Zuzanna Chylicka, Izabela Szczepańska i Julia Kołodko przygotowały ekspozycję okolicznościową na temat genezy Dnia Języka Ojczystego oraz jego znaczenia dla zachowania tożsamości kulturowej narodów. Jej treść stanowiły ważne informacje, dotyczące funkcjonowania języków narodowych, cytaty z literatury zwracające uwagę na piękno polszczyzny oraz łamańce językowe, zachęcające do trudnych, a często zabawnych zabaw z językiem polskim. Materiały popularyzujące Dzień Języka Ojczystego zostały zamieszczone na piętrze szkoły.

Natomiast w  naszym Gimnazjum 21.02.2018r. odbył się Turniej Ortograficzny. Uczestniczyli w  nim reprezentanci klas II i III.

Tydzień wcześniej uczniowie na korytarzu szkolnym rozplakatowali wyrazy z trudnością ortograficzną. Niektóre z nich pojawiły się później na dyktandzie. Szczególnie trudne w  zapisie okazały się: chyżo, eksżołnierz, aplauz, ohydztwo czy Białostocczyzna.

Najlepiej poradzili sobie: Karolina Hryń (I miejsce), Zuzanna Zamojtuk (II miejsce) oraz Katarzyna WysockaAgnieszka Wasilewska (III miejsce). Gratulujemy!

Działania edukacyjne z okazji Dnia Języka Ojczystego zostały przygotowane pod kierunkiem nauczycieli języka polskiego – Pani Anny Brzozowskiej-Prymas Pani Małgorzaty Klozo.

 
Autor: Anna Brzozowska - Prymas :: Dodano: 2018-02-21 21:21:16r.