Oglądaszinformacje z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Jasionówce

PODSUMOWANIE KONKURSU PLASTYCZNEGO KRUS O BEZPIECZEŃSTWIE W GOSPODARSTWIE ROLNYM.

KRUS Placówka Terenowa w Mońkach na przełomie listopada i grudnia 2017 roku zorganizowała konkurs plastyczny „Bezpiecznie na wsi latem i zimą- niebezpieczne prace w gospodarstwie”, adresowany do uczniów klas IV-VI szkół podstawowych z terenu powiatu monieckiego. Jego cele było rozwijanie świadomości wśród dzieci na temat zagrożeń na jakie są narażone w gospodarstwie rolnym.

Dnia 3 stycznia 2018 roku gościliśmy w naszej szkole przedstawiciela Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego , który podsumował konkurs, wręczył nagrody laureatom oraz rozdał pamiątkowe dyplomy i upominki pozostałym uczestnikom konkursu. Zostały nagrodzone dwie prace: Zuzanny Chylickiej z klasy VI oraz Zuzanny Matan z klasy V. Zdolnym uczniom serdecznie gratulujemy zdobytych laurów.

Konkurs koordynowała na terenie szkoły Pani Ewa Cieciorko.

 
Autor: GkA :: Dodano: 2018-01-03 19:13:19r.