Oglądaszinformacje z Gimnazjum w Jasionówce

Trzy główne nagrody literackie w konkursie wojewódzkim dla naszych gimnazjalistek

„Wierzyć to znaczy ufać,
kiedy cudów nie ma”( J.Twardowski)

Trzy uczennice naszego gimnazjum - Patrycja Kołodko, Julia Klozo i Gabriela Jasiulewicz -wzięły udział w Wojewódzkim Konkursie Literackim skierowanym do młodzieży gimnazjalnej, ponadgimnazjalnej i placówek kulturalno-oświatowych województwa podlaskiego pt.: „Zofia Kossak w służbie Bogu, Kościołowi i Polsce”. Organizowany był on w 125. rocznicę urodzin Zofii Kossak. Celem konkursu było wzbudzenie refleksji nad naszą wiarą, odniesienie się do dziedzictwa kulturowego, wskazanie sytuacji, które pomagają odkrywać i utwierdzać wiarę chrześcijanina. Dziewczyny podjęły wyzwanie, i zapoznawszy się z niektórymi utworami Z. Kossak, napisały wiersze. Ich prace zostały wysoko ocenione.

Utwory dwóch gimnazjalistek z klasy IIIB, Patrycji Kołodko („Święty Mikołaj”) i Julii Klozo („Prośby nastolatki do bożych szaleńców” ), zajęły ex aequo pierwsze miejsce, zaś uczennica klasy II Gabriela Jasiulewicz zdobyła trzecie miejsce („Mikołaj to nie bajka”). Wręczenie nagród odbyło się 22 listopada w sali św. Kazimierza przy kościele św. Rocha. Organizatorzy ufundowali laureatkom nagrody książkowe, dyplomy oraz smartfony.

Konkurs organizowany był przez Akcję Katolicką Archidiecezji Białostockiej we współpracy z Wydziałem Katechetycznym Kurii Metropolitarnej Białostockiej i z Kuratorium Oświaty i Wychowania w Białymstoku.
Zapraszamy do zapoznania się z nagrodzonymi utworami. nagrody literackie

 nagrody literackie

 nagrody literackie


 nagrody literackie

 nagrody literackie

 nagrody literackie

 nagrody literackie

 nagrody literackie nagrody literackie

 nagrody literackie 
Autor: Małgorzata Klozo :: Dodano: 2015-12-17 18:01:17