Oglądaszinformacje z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Jasionówce

Powitaliśmy nowy rok szkolny 2015/2016

W dniu 1 września 2015r. uroczyście rozpoczęliśmy rok szkolny 2015/2016. Po mszy świętej uczniowie, rodzice, nauczyciele i pracownicy szkoły uczestniczyli w apelu prowadzonym przez Dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Jasionówce – Panią Ewę Bartnik.

Na uroczystości byli także obecni zaproszeni goście: Ks. Proboszcz Julian Siemieniako, Wójt Gminy – Pan Leszek Zawadzki, Przewodniczący Rady Gminy– Pan Dariusz Tałałaj, przedstawiciel Rady Rodziców – Pan Grzegorz Szymański oraz Dyrektor GOKSiT – Pani Aneta Kitlas.

W swoim przemówieniu Pani Dyrektor szczególnie serdecznie powitała uczniów klas pierwszych Szkoły Podstawowej. Życzenia jak najlepszych wyników w nauce i owocnej pracy skierowane zostały także do starszych uczniów i kadry pedagogicznej oraz pracowników szkoły. Pani Dyrektor zapoznała wszystkich zgromadzonych z zasadami organizacji pracy w nowym roku szkolnym.

Następnie uczniowie udali się do sal lekcyjnych na spotkania z wychowawcami.


Powitaliśmy nowy rok szkolny 2015/2016
Powitaliśmy nowy rok szkolny 2015/2016
Powitaliśmy nowy rok szkolny 2015/2016
Powitaliśmy nowy rok szkolny 2015/2016


 
Autor: :: Dodano: 2015-09-03 16:58:03