Oglądaszinformacje z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Jasionówce

Zakończenie roku szkolnego 2014/2015

W dniu 26.06.2015r. w naszej szkole odbyła się uroczystość zakończenia roku szkolnego. Rozpoczęła ją Pani Dyrektor, która w swoim przemówieniu powitała gości oraz posumowała dokonania uczniów i nauczycieli w minionym już roku szkolnym.

Następnie uczniowie klasy VI przekazali sztandar swoim młodszym kolegom z klasy V. Dokonali też uroczystego ślubowania, w którym zobowiązali się do realizowania w swoim życiu ideałów żołnierzy spod Monte Cassino.

Aż 13 uczniów VI klasy otrzymało nagrody za najlepsze wyniki w nauce. Nagrodę Dyrektora Szkoły dla najlepszego absolwenta oraz nagrodę Stowarzyszenia Pro Bogoryja za najlepszy wynik na sprawdzianie po klasie VI otrzymała Julia Katarzyna Hryń, natomiast Nagrodę Wójta Gminy Jasionówka – Patrycja Mosiej. Obie uczennice uzyskały w II semestrze średnią ocen: 5.75.

Po krótkim, poetycko - muzycznym pożegnaniu Szkoły Podstawowej w Jasionówce w wykonaniu jej absolwentów, nastąpiło wręczenie nagród za bardzo dobre wyniki w nauce i wzorowe zachowanie uczniom klas I -V SP oraz I-II Gimnazjum.

Na zakończenie uroczystości głos zabrali goście: Wójt Gminy Jasionówka – Pan Leszek Zawadzki podkreślił wysoki poziom działań edukacyjnych szkoły, natomiast Zastępca Przewodniczącego Rady Rodziców – Pan Grzegorz Szymański w imieniu wszystkich rodziców złożył serdeczne podziękowania Panu Zbigniewowi Płońskiemu – Przewodniczącemu Rady Rodziców za jego wieloletnią i konstruktywną pracę na rzecz szkoły.

Uroczystość zakończyły spotkania uczniów z wychowawcami klas i wręczenie świadectw szkolnych.

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Jasionówce – Pani Ewa Bartnik pragnie podziękować wszystkim uczniom, nauczycielom oraz pracownikom obsługi i administracji za wytrwałą, pełną zaangażowania pracę w minionym roku szkolnym oraz życzyć miłego wypoczynku podczas wakacji.

 
Autor: Anna Brzozowska - Prymas :: Dodano: 2015-06-29 20:16:29