Oglądaszinformacje z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Jasionówce

Informacja o uroczystości zakończenia roku szkolnego 2021/2022

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2021/2022 będzie przebiegało zgodnie z następującym porządkiem:
1. Msza św. w kościele parafialnym o godz. 8.30
2. Uroczystość wręczenia świadectw absolwentom; ślubowanie klas VIII. i przekazanie sztandaru uczniom klasy VII; wręczenie nagród za wyniki w nauce uczniom klas I-VII. o godz. 10.00
3. Spotkanie w salach z wychowawcami klas i wręczenie świadectw wszystkim uczniom.
4. Rozpoczęcie odwożenia bezpośrednio po zakończeniu uroczystości szkolnych. (ok. 11.30)
Dowożenie i odwożenie uczniów odbywać się będzie zgodnie z obowiązującym harmonogramem.
Uczniowie dojeżdżający udają się ze świetlicy do kościoła pod opieką wychowawców świetlicy, wracają wraz z innymi uczniami do szkoły pod opieką wychowawców klas oraz świetlicy.

 
Autor: Dariusz Prymas :: Dodano: 2022-06-22 06:50:06