Oglądaszinformacje z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Jasionówce

WAŻNY KOMUNIKAT DLA RODZICÓW I UCZNIÓW

Do 29 listopada 2020r. przedłużone zostało zawieszenie zajęć stacjonarnych dla uczniów klas IV-VIII. Od poniedziałku, 9 listopada br. zawieszone zostają zajęcia stacjonarne dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej. Przedszkole i klasa „0” w szkole podstawowej będą funkcjonowały bez zmian.
Nauczanie zdalne w klasach I-III będzie prowadzone za pomocą szkolnej platformy edukacyjnej.
Uczniów klasy „0” oraz wychowanków przedszkola na zajęcia będą dowozić autobusy Urzędu Gminy. Szczegółowy rozkład zostanie opublikowany do dnia 7 listopada 2020r.

Od poniedziałku, 9 listopada br. świetlica szkolna będzie obejmować opieką uczniów klasy „0” w godz. 7.10-8.10. Po zakończonych zajęciach edukacyjnych uczniowie klasy „0” bezpośrednio odjeżdżają do domu. Uczniowie klasy „0” oraz wychowankowie przedszkola, jak dotąd, po zakończonych zajęciach edukacyjnych korzystają z opieki wychowawczej w budynku przedszkola, w ramach świetlicy szkolnej.
Dla uczniów, którzy ze względu na niepełnosprawność uczestniczyli w zajęciach stacjonarnych, nadal organizowane będą zajęcia w szkole, wg dotychczasowych zasad.

Konsultacje dla zdających egzaminy

W okresie zawieszenia zajęć stacjonarnych uczniom klasy 8. umożliwione zostaną konsultacje indywidualne lub w małych grupach, do 6 osób wg harmonogramu i zasad, które zostaną podane w późniejszym terminie.

 
Autor: Dariusz Prymas :: Dodano: 2020-11-05 18:22:32