Oglądaszinformacje z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Jasionówce

Szanowni Rodzice

W związku z obowiązującymi procedurami bezpieczeństwa i koniecznością zapewnienia szybkiego i skutecznego kontaktu pracowników Szkoły z Rodzicami proszę, abyście Państwo, w dniu 1 września, przekazali swoim dzieciom aktualne numery telefonów kontaktowych.

 
Autor: Dariusz Prymas :: Dodano: 2020-08-30 22:47:56