Oglądaszinformacje z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Jasionówce

Ważny komunikat dla uczestników projektu „Umiem Pływać”

W związku z potwierdzonym przypadkiem koronawirusa SARS-CoV-2 w Jasionówce zmianie ulegają zasady organizacji wyjazdów uczniów do Pływalni Powiatowej w Mońkach.
1. Zajęcia najprawdopodobniej rozpoczną się po 27 lipca 2020r.
2. Uczestników dowożą rodzice we własnym zakresie i sprawują nad nimi osobistą opiekę.
3. Rodzice i uczniowie zoobowiązani są do przestrzegania zasad reżimu sanitarnego ustalonego przez Pływalnię Powiatową w Mońkach.

 
Autor: Dariusz Prymas :: Dodano: 2020-07-07 15:46:04