Oglądaszinformacje z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Jasionówce

Drodzy Uczniowie klasy VIII, Szanowni Rodzice

Zbliża się czas rekrutacji do szkół ponadpodstawowych. Podlaski Kurator Oświaty zebrał informację o zaplanowanej ofercie edukacyjnej szkół na rok szkolny 2020/2021.
Dane powyższe są dostępne na stronie internetowej urzędu pod adresem: informator.kuratorium.bialystok.pl/wykaz.aspx.

 
Autor: Łucja Snarska :: Dodano: 2020-05-04 12:16:57