Oglądaszinformacje z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Jasionówce

Szanowni Rodzice !

W okresie, w którym szkoła jest zamknięta, zajęcia będą prowadzone zdalnie. Zwróciłem się z prośbą do nauczycieli, aby w kontaktach z uczniami wykorzystywali różnego rodzaju narzędzia online, w tym przede wszystkim naszą własną szkolną platformę edukacyjną https://moodle.jasionowka.edu.pl, która funkcjonuje od kilku lat w ramach innowacji pedagogicznej, stronę internetową szkoły, dziennik elektroniczny, pocztę elektroniczną, komunikatory i bezpieczne platformy edukacyjne. Bardzo proszę o zmobilizowanie dzieci do odczytywania na bieżąco wiadomości i aktywnej współpracy, aby trudny dla wszystkich czas został optymalnie wykorzystany w trosce o dobro naszych uczniów.

Dodatkowo rodzicom uczniów klasy ósmej chciałbym przekazać informację, że Centralna Komisja Egzaminacyjna przygotowała pakiet materiałów, które uczniowie mogą wykorzystać, jako element powtórki przed egzaminem ósmoklasisty.
Komunikat CKE
Zestawy zadań powtórkowych.

Jak zorganizować dzieciom warunki do nauki w domu, jak motywować i wspierać dzieci do systematycznego uczenia się poza szkołą?

Warto, aby w procesie nauki dziecko uświadomiło sobie następujące pytania:
KTO się będzie uczył ? Ja !
DLACZEGO? Bo to ważne dla mojej przyszłości.
KIEDY? Codziennie po troszeczku. Jeżeli przez kilka dni nic nie robimy, materiał się spiętrza, trzeba sporo nadrabiać i to wszystko staje się nieprzyjemne. Trzeba sobie tak zorganizować czas, aby wykonać wszystko, co jest związane ze szkołą i żeby został jeszcze czas na inne zajęcia.
GDZIE? Gdzie chcesz, gdzie ci wygodnie, gdzie najlepiej się skupisz.
CZEGO się uczyć? Trzeba sobie określać, co się chce osiągnąć. Dobrze jest przeplatać mniej interesujące przedmioty z tymi, które dziecko interesują.
JAK się uczyć ? Wyrabiać w sobie samodyscyplinę i robić we właściwym czasie to, co się musi wykonać. Starać się podchodzić do nauki z ochotą, poświęcać nauce wystarczająco dużo czasu.. Ucząc się dłużej, robić przerwy.

Proponuję stosowanie przez Państwa dzieci poniższych zasad uczenia się:


1. Właściwa pora
Między 13 a 15 gwałtownie spada koncentracja. Co 30-45 minut rób przerwy (lepiej kilka krótkich niż jedną dłuższą).
2. Zawsze planowo i konsekwentnie
• Skoncentruj się na tym, czego masz się nauczyć. Powiedz sobie wyraźnie: „Teraz będę się uczyć” i wytrwaj w tym postanowieniu.
• Wyznacz sobie nagrodę za punktualne rozpoczęcie i zakończenie pracy.
• Bądź zainteresowany tym, czego się uczysz. Lepiej pamiętamy to, co nas ciekawi.
3. Bardzo ważne – urozmaicenia
Nie wolno zbyt długo koncentrować się na jednym temacie. Najlepiej zmieniać przedmioty ( np. po matematyce historia, później przyroda).
4. Porządek w miejscu nauki (chaos i mnogość przedmiotów, zeszytów, podręczników - dekoncentruje)

W procesie zdalnego nauczania bardzo ważne jest także przestrzeganie zasad bezpieczeństwa w sieci i higieny pracy


1. Przy przesyłaniu danych korzystaj tylko z połączeń szyfrowanych (adres stron szyfrowanych zaczyna się od https np. https://moodle.jasionowka.edu.pl, https://www.gov.pl.
2. Nie udostępniaj loginu i hasła – administratorzy nie potrzebują takich danych.
3. Nie podawaj swoich danych osobowych, takich jak: imię, nazwisko, numer telefonu czy adres domowy.
4. Nie otwieraj plików nieznanych typów, czytaj uważnie pojawiające się na ekranie komunikaty, nie reaguj na te, które zalecają otwarcie jakiegoś pliku od nieznanego dostawcy.
5. Zbyt długie korzystanie z komputera, tabletu czy smartfona może zaszkodzić Twojemu zdrowiu.

 
Autor: Dariusz Prymas :: Dodano: 2020-03-18 21:29:02