Plany zajęć - obowiązujące od 3 lutego 2020r.

Klasa 1

klasa 2

Klasa 3

Klasa 4

Klasa 5

klasa 6a

Klasa 6b

Klasa 7

Klasa 8