Plany zajęć - obowiązujące od 4 lutego 2019r.

Szkoła podstawowa

Klasa 1

klasa 2

Klasa 3

Klasa 4

Klasa 5a

klasa 5b

Klasa 6

Klasa 7

Klasa 8

Gimnazjum.

Klasa 3