Plany zajęć - obowiązujące od 4 września 2017r.

Szkoła podstawowa

Klasa 1

klasa 2

Klasa 3

Klasa 4a

klasa 4b

Klasa 5

Klasa 6

Klasa 7

Gimnazjum

klasa 2

Klasa 3