Plany zajęć - obowiązujące od 6 września 2021r.

Klasa 1

klasa 2

Klasa 3

Klasa 4

Klasa 5

klasa 6

Klasa 7

Klasa 8a

Klasa 8b