Plany zajęć - obowiązujące od 18 stycznia 2021r.

Klasa 1

klasa 2

Klasa 3

Klasa 4

Klasa 5

klasa 6

Klasa 7a

Klasa 7b

Klasa 8