25. rocznica nadania Szkole Podstawowej w Jasionówce imienia Bohaterów Monte Cassino

Maj. Miesiąc szczególny - czas świąt narodowych, religijnych, okolicznościowych i osobistych, czas egzaminów dojrzałości. To również czas kwitnących bzów, jabłoni, kasztanów i maków. Uroki budzącej się do życia przyrody doceniamy nawet w tym trudnym okresie przymusowej izolacji. Maj to również miesiąc wyjątkowy dla naszej społeczności szkolnej.

A maj 1944 roku? - zniszczenia, niepewność jutra, próba charakterów, pożegnania najbliższych, poświęcenie, bohaterstwo daleko od Domu. To znane fakty z historii.

Społeczność szkolna w Jasionówce miała okazję usłyszeć o heroicznych losach wcześniejszych tułaczy, później żołnierzy II Korpusu Polskiego, od naocznych świadków. 25 lat temu, w 51. rocznicę bitwy o Monte Cassino nadano Szkole Podstawowej w Jasionówce imię Bohaterów tej jednej z ważniejszych bitew II wojny światowej, a Polacy – uczestnicy walk we Włoszech - stali się swoistym wzorcem wychowawczym. Szkoła otrzymała Sztandar, który od tamtej chwili towarzyszy nam podczas uroczystości szkolnych, patriotycznych i religijnych.

Zarówno dzień nadania imienia, jak i kolejne rocznice (szczególnie okrągłe) miały zawsze uroczystą oprawę. Dyrekcja, nauczyciele, pracownicy szkoły, uczniowie i rodzice bardzo aktywnie włączali się w przygotowanie Święta Szkoły, a tym samym przyczyniali się do uczczenia Bohaterów nieludzkich czasów. Praca nad Patronem była i jest też do dzisiaj, związana z rozwijaniem zdolności i umiejętności naszych uczniów na polu literackim, plastycznym, muzycznym, aktorskim i informatycznym.

Przez 25 lat – ćwierć wieku – Świat się zmienił, Polska się zmieniła, Gmina się zmieniała, Szkoła się zmieniała, ludzie się zmieniali. Nie zmieniły się ideały i wartości, w które chcemy wyposażyć naszych wychowanków, bez względu na to, jakich dokonają w przyszłości wyborów.

Kalendarium

17 maja 1995r. – Uroczystość nadania imienia. W uroczystości wzięli udział m.in. byli żołnierze Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie, byli żołnierze walczący pod Monte Cassino (w tym mieszkańcy naszej Gminy), Ambasador Włoch w Polsce, władze administracyjne i oświatowe szczebla wojewódzkiego i gminnego, przedstawiciele Kurii Arcybiskupiej, przedstawiciele związków: Inwalidów Wojennych Rzeczypospolitej Polskiej, Więźniów Politycznych Okresu Stalinowskiego, przedstawiciele szkół noszących imiona związane z II Korpusem Polskim, miejscowe społeczeństwo.