strona główna

Konsumpcja - szczęśliwy, czy groźny styl życia ?

Grupa uczniów w składzie : Marlena Lasota, Kinga Frąckiel, Paulina Suhak, Łukasz Olszewski, Kamil Tałałaj w roku szkolnym 2011/2012 uczestniczyła w realizacji projektu edukacyjnego pt.: „Konsumpcja - szczęśliwy, czy groźny styl życia ?”. Jego celem było: rozpoznanie problemów globalnych i złożoności zjawisk społecznych, ocena wpływu globalizacji na poziom życia i model konsumpcji. Uczniowie samodzielnie poszukiwali i opracowywali informacje, rozwijali umiejętności współpracy w grupie i odpowiedzialnego wywiązywania się z powierzonych zadań. Efektem kilkumiesięcznej pracy była prezentacja multimedialna . Zaprezentowano ją rodzicom uczniów klasy IB w dniu 31 maja 2012r.
Opiekunem zespołu projektowego była : pani Ewa Grabowiecka.