strona główna

Śladami Konstytucji 3 Maja

30 kwietnia 2012 r. uczniowie klasy II a zaprezentowali społeczności szkolnej i lokalnej projekt pod hasłem „Śladami Konstytucji 3 Maja”. Wzięło w nim udział 14 gimnazjalistów. Cele projektu to: kształtowanie postawy szacunku i przywiązania do kraju, poszerzanie wiedzy na temat przebiegu, przyczyn i skutków Konstytucji 3 Maja oraz współpraca w zespole klasowym. Uczniowie na godzinie wychowawczej wysłuchali informacji przygotowanych przez Paulinę Polińską i Ewę Dembrowską na temat Konstytucji 3 Maja, następnie rozwiązali krzyżówkę związaną z w/w wydarzeniem historycznym. Nad scenariuszem pracowały Urszula Murzińska i Urszula Roszkowska. Prezentację multimedialną wykonali Marcin Gromadzki, Kamil Borys. Scenografia to pomysł Mateusza Piątkowskiego i Rafała Bukryma. Na szkolnej scenie swoje umiejętności recytatorskie zaprezentowali: Magdalena Suhak, Elza Polińska, Katarzyna Klejno, Patrycja Zabielska, Kamil Buzun, Maciej Wysocki.

Podczas akademii poświęconej rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja można było pracę młodzież y zobaczyć, wysłuchać i ocenić.
Opiekun projektu: Małgorzata Klozo

pk
pk
pk
pk