strona główna

Dom - jak mieszkali ludzie dawniej i dziś?

Uczniowie klasy I b Gimnazjum w Jasionówce: Szczepan Hryniewicki, Jakub Piotr Polak, Mateusz Piskor oraz Daniel Czerech przygotowali projekt edukacyjny w ramach konkursu Ogólnopolskiej Grupy Szkół Rozwijających się organizowanego przez Miejski Ośrodek Doskonalenia Metodycznego w Białymstoku.

Pracowaliśmy od lutego do kwietnia br. W tym czasie zbieraliśmy informacje o budowlach na przestrzeni różnych epok.

Szczepan Hryniewicki gromadził informacje na temat domów w czasach prehistorycznych i strożytnych. Mateusz Piskor zdobywał wiadomości o średniowiecznych domach. Jakub Polak poszukiwał informacji o dworach i pałacach. Daniel Czerech szukał wiadomości o mieszkaniach współczesnych ludzi. Spotykaliśmy się w bibliotece szkolnej, w GOKSiT w Jasionówce oraz w naszych domach. Po zebraniu informacji wspólnie przygotowaliśmy prezentację multimedialną.

W projekcie korzystaliśmy z różnych źródeł informacji m.in. Z Internetu, literatury („Grody i podgrodzia” , „Jak mieszkali ludzie w starożytnej Polsce”).

W realizacji projektu pomogła nam Pani Edyta Gryncewicz.

26 maja 2011r. wzięliśmy udział w uroczystości podsumowania konkursu w Szkole Podstawowej Nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi im. Kornela Makuszyńskiego w Białymstoku. Nasz udział w konkursie przyczynił się do otrzymania przez szkołę Certyfikatu przyjęcia do Ogólnopolskiej Grupy Szkół Rozwijających się.

fotka
fotka
fotka
fotka
fotka
fotka
fotka
fotka
fotka
fotka