strona główna

Projekt edukacyjny „Poznajemy Ojcowiznę”

Cztery uczennice gimnazjum: Zuzanna Zamojtuk (kl.I), Zuzanna Kamińska (kl.IIIa), Julia Klozo (kl.IIIb) i Hanna Kiszło ((kl.IIIa) realizowały projekt edukacyjny „Poznajemy Ojcowiznę”. Stworzyły pracę multimedialną pt. „Historia i tradycja naszej szkoły” i wzięły udział w XXIII Ogólnopolskim Młodzieżowym Konkursie Krajoznawczym. Głównym celem projektu było promowanie Małych Ojczyzn, pogłębianie wiedzy o miejscu zamieszkania, rozwijanie wśród młodzieży pasji do poznawania i opisywania swojej Ojczyzny. Bez wątpienia to była nauka dokumentowania poznawanych obiektów przy pomocy fotografii, rysunku, nagrań dźwiękowych, filmowych oraz kontynuowanie i upowszechnianie krajoznawczych tradycji szkolnych oraz regionalnych.

Prezentacja filmu multimedialnego pt. „Historia i tradycja naszej szkoły” miała kilka odsłon. Wysłana została na XXIII Ogólnopolski Młodzieżowy Konkurs Krajoznawczy. Praca uzyskała I miejsce w konkursie na etapie wojewódzkim i brała udział w etapie centralnym. Film umieszczony został na internetowej stronie szkoły. Udostępniony był również społeczności lokalnej, gdyż od 9 kwietnia 2016r. pracę można obejrzeć na stronie facebook.com/jasionowka.historiaiterazniejszosc (201 wejść do dn. 11maja). Uczniowie szkoły podstawowej i gimnazjum poznali efekty prezentacji 9 maja 2016r. na godzinie wychowawczej (klasy IIIa i IIIb) oraz 12 maja w świetlicy szkolnej.

Opiekunowie projektu: Małgorzata Klozo i Ewa I. Cieciorko