strona główna

„Krzyżacy”

W roku szkolnym 2012/2013 grupa uczniów klasy II A w składzie: Michał Lipiszko, Przemysław Jaromiński, Artur Węglicki realizowała projekt edukacyjny pod tytułem „Krzyżacy”.

Jego celem było poszerzenie wiedzy historycznej, doskonalenie umiejętności współpracy w grupie, zdobywanie i opracowywanie wiadomości. Efektem pracy grupy stała się prezentacja multimedialna. Taka forma pozwoliła na wykorzystanie przez uczniów umiejętności pracy z komputerem oraz ciekawe przedstawienie odbiorcom prezentacji zdobytych informacji.

Pokaz miał miejsce 7 marca 2013 roku. Zaprezentowano go uczniom klasy II A, co przyczyniło się do poszerzenia ich wiedzy w tym zakresie.

Opiekunem zespołu projektowego była: pani Ewa Grabowiecka.

Krzyżacy
Krzyżacy