strona główna

„Terror okupantów podczas II wojny światowej”

Grupa uczniów z klasy I „b” w składzie: Kamila Popławska, Dominika Jarmołowska Karolina Wojciechowska, Mateusz Jarmołowski, Tomasz Szczepański w roku szkolnym 2012/ 2013 realizowała projekt edukacyjny o tematyce historycznej pt: „Terror okupantów podczas II wojny światowej”.

Celem projektu było zdobycie wiedzy na temat losów Polaków w czasach II wojny światowej. Uczniowie rozwijali umiejętność współpracy w grupie, doskonalili zdolność zdobywania , analizowania i opracowywania oraz prezentowania informacji.

Efekty ich pracy w postaci prezentacji multimedialnej zostały zaprezentowane uczniom klasy VI „a” w dniu 25 lutego 2013 r.

Opiekunem zespołu projektowego była: pani Ewa Grabowiecka.

Terror okupantów podczas  II wojny światowej
Terror okupantów podczas  II wojny światowej
Terror okupantów podczas  II wojny światowej
Terror okupantów podczas  II wojny światowej