Oglądaszinformacje z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Jasionówce

„Profesjonalni przywódcy w oświacie na terenie województwa podlaskiego”

30 września 2019 r. w siedzibie Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku odbyła się konferencja podsumowująca działania w ramach projektu: „Profesjonalni przywódcy w oświacie na terenie województwa podlaskiego” realizowanego przez Towarzystwo Amicus we współpracy z Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty.

W Projekcie realizowanym od 1.02.2018 roku do 30.09.2019 wzięło udział 201 dyrektorów i wicedyrektorów szkół i placówek oświatowych z naszego województwa.

Tak ważne edukacyjne wydarzenie swoją obecnością uświetnił Minister Edukacji Narodowej - Pan Dariusz Piontkowski, który w swoich przemówieniach skierowanych do uczestników projektu podkreślał rolę dobrego lidera we współczesnej szkole oraz konieczność wychodzenia naprzeciw wyzwaniom edukacyjnym w ciągle zmieniającej się rzeczywistości.

Pani Ewa Ściana Dyrektor Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku oraz Pan Piotr Sobolewski Prezes Towarzystwa Amicus wręczyli uczestnikom projektu certyfikaty potwierdzające nabycie wiedzy i umiejętności.

W realizacji projektu uczestniczyła Pani Sylwia Zakrzewska – Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Jasionówce oraz Pan Dariusz Prymas - Wicedyrektor placówki.

Foto: CEN Białystok

 
Autor: admin :: Dodano: 2019-10-06 19:57:50