Oglądaszinformacje z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Jasionówce

Inauguracja roku szkolnego 2019/2020

2 września 2019r. odbyło się uroczyste rozpoczęcie nowego roku szkolnego 2019/2020.

O godz. 8.30 uczniowie uczestniczyli we Mszy św. w kościele pw. Świętej Trójcy w Jasionówce. Następnie w sali gimnastycznej odbył się uroczysty apel. Wzięli w nim udział: Ksiądz Proboszcz – Julian Siemieniako, Wójt Gminy Jasionówka – Pan Leszek Zawadzki, Przewodniczący Rady Gminy – Pan Leszek Lewicki, Skarbnik Gminy - Pani Monika Piątkowska, Przewodnicząca Rady Rodziców – Pani Dominika Horba, Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki – Pani Aneta Kitlas.

Po wprowadzeniu sztandaru szkoły, uczestnicy apelu odśpiewali hymn państwowy. W swoim przemówieniu Pan Wicedyrektor wspomniał o wszystkich bohaterach walczących na wielu frontach II wojny światowej, której 80. rocznicę obchodziliśmy 2.09.2019r.. To dzięki nim kolejne pokolenia Polaków mogą się kształcić i żyć w niepodległej ojczyźnie. Wśród nich byli także bohaterowie naszej szkoły i wielu mieszkańców naszej gminy.

Następnie serdecznie pozdrowił uczniów oddziału zerowego, którzy rozpoczynają przygodę edukacyjną oraz uczniów klasy I. Jako priorytetowe zadanie dla wszystkich uczniów wskazał osiągnięcie jak najwyższych wyników w nauce z poszczególnych przedmiotów. oraz na egzaminie ósmoklasisty, osiąganie laurów w konkursach, godne reprezentowanie naszej szkoły w każdym miejscu i sytuacji.

W dalszej części przemówienia podkreślił, że w tym roku szkolnym będziemy obchodzić 25. rocznicę nadania naszej szkole imienia Bohaterów Monte Cassino, co zobowiązuje to do podjęcia wielu działań wychowawczych i organizacyjnych. Skłoni nas to również do licznych wspomnień i refleksji o wszystkich osobach i ich działaniach, które w ciągu tych 25 lat przyczyniły się do budowania świetności i tradycji Szkoły Podstawowej w Jasionówce.

W czasie wakacji poczynione zostały już pierwsze prace nad zachowaniem wspólnej pamięci i godnym wyeksponowaniem sztandaru szkoły. Ich efekty można dostrzec na dolnym korytarzu.

Uczniów przywitała w tym roku szkoła bardziej kolorowa, z odmalowanymi ścianami na korytarzach i niektórych salach, w świetlicy szkolnej, wymienionymi listwami przypodłogowymi, naprawionymi schodami. Jest to wielka zasługa pracowników obsługi, którzy samodzielnie, z ogromnym wysiłkiem, wykonali wszystkie prace remontowe. Uczniowie naszej szkoły i przedszkola od tego roku szkolnego będą mogli także korzystać z dystrybutorów wody pitnej.

W roku wielkiego jubileuszu naszej szkoły, Pan Wicedyrektor życzył wszystkim uczniom wielu sukcesów i radości ze zdobywanej wiedzy, nauczycielom wielu powodów do satysfakcji, Rodzicom zaś zadowolenia ze swoich dzieci, dobrej współpracy ze szkołą, z nauczycielami oraz dyrekcją.

Wyraził także przekonanie, że wszystkie organy i instytucje, które dotąd tak świetnie wspierały naszą szkołę w rozwoju, będą to czynić nadal dla wspólnego dobra przyszłości młodego pokolenia.

Następnie głos zabrał Wójt Gminy Jasionówka – Pan Leszek Zawadzki, który wraz ze Skarbnikiem Gminy -Panią Moniką Piątkowską oraz Przewodniczącym Rady Gminy – Pan Leszkiem Lewickim przekazał świetną wiadomość o realizowanym przez Gminę Jasionówka projekcie „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Jasionówce”, finansowanym z Funduszy Europejskich. Celem bezpośrednim projektu jest poprawa efektywności energetycznej w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Jasionówce poprzez kompleksową modernizację energetyczną budynku użyteczności publicznej.

Wśród usprawnień termomodernizacyjnych znajdzie się:
- docieplenie ścian zewnętrznych kondygnacji nadziemnych i piwnic,
- docieplenie stropu pod poddaszem oraz nad wejściem głównym do budynku,
- wymiana okien kondygnacji nadziemnych i piwnic,
- wymiana drzwi zewnętrznych kondygnacji nadziemnych oraz piwnic,
- modernizacja instalacji c.o. i oświetlenia,
- zastosowanie paneli fotowoltaicznych na dachu budynku.

Efektem będzie zmodernizowany energetycznie budynek Zespołu, zmniejszenie rocznego zużycia energii, spadek emisji gazów cieplarnianych oraz zaoszczędzona energia cieplna i elektryczna.

Wójt Gminy – Pan Leszek Zawadzki życzył również całej społeczności szkolnej wielu sukcesów w nowym roku szkolnym.

Na zakończenie uroczystości Pan Wicedyrektor przekazał informację o miejscu spotkania poszczególnych klas z wychowawcami. Uroczysty apel zakończyło wyprowadzenie pocztu sztandarowego.

 
Autor: admin :: Dodano: 2019-09-02 20:26:32