Oglądaszinformacje z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Jasionówce

OGŁOSZENIE

2 września 2019r. dowożenie uczniów będzie się odbywać według
harmonogramu, który obowiązywał w poprzednim roku szkolnym.





Odwożenie rozpocznie się po spotkaniach uczniów z wychowawcami około godziny 11:00.

 
Autor: Dariusz Prymas :: Dodano: 2019-08-31 10:20:51