Oglądaszinformacje z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Jasionówce

Zakończenie roku szkolnego 2018/2019

19.06.2019r. w naszej szkole odbyła się uroczystość zakończenia roku szkolnego. Rozpoczął ją wicedyrektor – Pan Dariusz Prymas, który powitał gości, uczniów, ich rodziców i pracowników Zespołu. W swoim przemówieniu podkreślił niezwykły moment. Do historii przechodzi bowiem Gimnazjum w Jasionówce, po raz pierwszy od kilkunastu lat żegnamy także absolwentów klasy VIII SP. Pan wicedyrektor wyraził również nadzieję, że będziemy mogli być dumni z naszych absolwentów, tak, jak teraz jesteśmy. Życzył im również, aby w kolejnej szkole odnaleźli miejsce dla siebie, nowych równie wspaniałych kolegów, a nawet przyjaciół oraz - co również bardzo ważne - spotkali życzliwych, a jednocześnie wymagających nauczycieli.

Kolejny punkt uroczystości stanowiło pierwsze od trzech lat przekazanie pocztu sztandarowego uczniom klasy VII SP i ślubowanie absolwentów klasy VIII.

Następnie nastąpiło wręczenie nagród za bardzo dobre wyniki w nauce i wzorowe zachowanie uczniom klas I -VII SP. Nagrody otrzymali:
Klasa I
Adam Guziejko i Patryk Jeromiński.
Klasa II
Bartnik Błażej, Golecka Bianka, Hryń Daria, Laskowska Milena, Popławska Zuzanna, Prokop Szymon, Świszulska - Polińska Martyna, Zawadzka Magdalena.
Klasa III
Szymon Zajkowski, Mateusz Guziejko, Maciej Skórski, Julia Męczkowska, Monika Reda.
Klasa IV
Maja Anna Bartnk, Anna Dworakowska, Julia Horba, Julia Janowicz , Bartosz Lasota, Sebastian Matan, Kajetan Prokopowicz, Justyna Świenc, Natalia Świenc.
Klasa Va
Urszula Aleksandra Prymas, Anna Szymańska, Marcin Rzepecki, Anna Mróz, Marzena Jabłonowska, Zofia Bieniasz, Jakub Lipski, Jan Kucharski.
Klasa Vb
Bartosz Bartnik, Konrad Bobrukiewicz, Julia Citko, Zuzanna Gawryło, Antonina Jelska, Kacper Prokop, Gabriela Skobodzińska, Julia Smolińska.
Klasa VI
Maciej Hryniewicki, Łukasz Buzun, Zuzanna Matan, Andżelika Mnich, Sylwia Olszewska, Jan Olszewski, Natalia Teul.
Klasa VII
Szymon Mróz, Zuzanna Chylicka, Marta Reda, Julia Jarmołowska.

Również tego dnia po raz ostatni w murach swojej szkoły spotkali się uczniowie klasy VIII SP i III Gimnazjum. Świadectwo ukończenia Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Jasionówce odebrało 50 absolwentów.
Nagrody za bardzo dobre wyniki w nauce otrzymali:
Klasa VIII
Katarzyna Jurkowska, Emilia Rafało, Laura Jeromińska, Patrycja Szczepańska, Paweł Stankiewicz, Klaudia Zawadzka, Małgorzata Dembrowska, Weronika Golecka.
Klasa III G
Marta Popławska, Karolina Hryń, Emilia Hryń, Agnieszka Wasilewska, Katarzyna Wysocka, Zofia Szymańska, Jan Kamiński, Julia Grzegorczyk, Gabriela Rutkowska.

Uczniowie klas IV – VIII i III G otrzymali również stypendium za bardzo dobre wyniki w nauce i za osiągnięcia sportowe. Nagrodą Wójta Gminy Jasionówka za najwyższy wynik na egzaminie wyróżniona została Katarzyna Jurkowska z klasy VIII i Karolina Hryń z klasy III Gimnazjum., natomiast Nagrodę Dyrektora Szkoły za najwyższe oceny na świadectwie ukończenia szkoły otrzymały: Katarzyna Jurkowska z klasy VIII SP oraz Karolina Hryń i Marta Popławska z klasy III Gimnazjum.

Nadszedł czas na pożegnanie. Uczniowie zaprezentowali przygotowane przez siebie prezentacje, które pokazywały długą drogę ich autorów od dzieciństwa do dorosłości oraz wyrażały wdzięczność nauczycielom i innym pracownikom szkoły. Absolwentów pożegnali młodsi koledzy i koleżanki z klasy VII.

Wójt Gminy Jasionówka – Pan Leszek Zawadzki oraz Przewodniczący Rady Gminy Jasionówka – Pan Leszek Lewicki wyrazili podziękowanie wszystkim pracownikom zespołu za zaangażowaną pracę w roku szkolnym 2018/19. Również Przewodnicząca Rady Rodziców – Pani Dominika Horba w imieniu rodziców przekazała wyrazy uznania i podziękowania pracownikom Zespołu.

Wicedyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Jasionówce podziękował uczniom, nauczycielom oraz pracownikom obsługi i administracji za wytrwałą, pełną zaangażowania pracę w minionym roku szkolnym oraz życzył wszystkim miłego i bezpiecznego wypoczynku podczas wakacji.

Następnie odbyły się, ostatnie w tym roku szkolnym, spotkania uczniów z wychowawcami klas i wręczenie świadectw szkolnych.


 
Autor: admin :: Dodano: 2019-06-23 21:31:50