Oglądaszinformacje z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Jasionówce

ORGANIZACJA EGZAMINU PO KLASIE VIII

Informuję, że egzamin po klasie VIII zostanie przeprowadzony zgodnie z harmonogramem.
15 kwietnia o godzinie 9:00 rozpocznie się egzamin z języka polskiego.
Uczniów klasy VIII prosimy o przybycie do szkoły o godzinie 8:00.

Dowożenie będzie przebiegać według następującego porządku:

- Dobrzyniówka - 7.25
- Krasne Małe - 7.30
- Milewskie - 7.40
- Zofiówka - 7.45
- Chobotki - 7.50
- Kąty - 8.00
- „Zacisze” - 8.00
- Kalinówka Król. - 7.20
- Kamionka kol. - 7.30
- Krzywa - 7.35
- Kamionka - 7.40
- kol. Słomianka - 7.42
- Koziniec - 7.50
- Górnystok - 8.05

Odwożenie będzie się rozpoczynać po zakończonym egzaminie. Uczniowie uczestniczący w egzaminie mają zapewniony posiłek w formie zupy.

 
Autor: Dariusz Prymas :: Dodano: 2019-04-12 14:37:02