Oglądaszinformacje z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Jasionówce

ORGANIZACJA EGZAMINU PO KLASIE III

Informuję, że egzamin gimnazjalny zostanie przeprowadzony zgodnie z harmonogramem.
10 kwietnia o godzinie 9:00 rozpocznie się egzamin z przedmiotów humanistycznych.
Uczniów III klasy Gimnazjum prosimy o przybycie do szkoły o godzinie 8:00.

Dowożenie będzie przebiegać według następującego porządku:

- Krasne Małe i Krasne Folwarczne – godz. 7:30
- Milewskie - godz. 7:40
- Zofiówka - godz. 7:45
- Kąty - godz. 7:50
bus
- Krzywa i Kamionka - godz. 7:30 
Autor: Dariusz Prymas :: Dodano: 2019-04-09 08:59:18