Oglądaszinformacje z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Jasionówce

SZKOLNY KONKURS LITERACKI „I TY MOŻESZ BYĆ POETĄ”

Z okazji obchodów Dnia Poezji biblioteka szkolna organizuje konkurs literacki dla uczniów klas 1-3 pod hasłem „I Ty możesz być poetą”.

Celem konkursu jest:
• rozwijanie wrażliwości i wyobraźni dzieci,
• zachęcanie młodych artystów do pisania i prezentowania własnej twórczości literackiej,
• uwrażliwienie na piękno poezji.

Zasady konkursu:
1. Konkurs skierowany jest do uczniów klas 1-3.
2. Na konkurs można zgłosić maksymalnie 3 wiersze o dowolnej tematyce, które nie były wcześniej publikowane ani nagradzane.
3. Utwory w formie maszynopisu lub czytelnego rękopisu należy podpisać (imię, nazwisko, klasa).
4. Wiersze należy składać w bibliotece szkolnej lub u wychowawcy do 29 marca 2019r.
5. Utwory oceni specjalnie powołane jury.
6. Ogłoszenie wyników nastąpi 2 kwietnia 2019r.
7. Najlepsze wiersze zostaną nagrodzone a ich treść wywieszona na tablicy w bibliotece szkolnej oraz na stronie internetowej szkoły.
8. Więcej informacji o konkursie można uzyskać w bibliotece szkolnej.

 
Autor: Kamila Płońska :: Dodano: 2019-03-12 11:25:38