Oglądaszinformacje z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Jasionówce

"Razem na święta"

Szkolny Klub Wolontariatu, jak co roku przygotował upominki świąteczne w postaci paczek żywnościowych, by obdarować nimi osoby samotne, chore i potrzebujące z terenu naszej gminy. Akcja była możliwa dzięki włączeniu się naszego Klubu w zbiórkę organizowaną przez Bank Żywności, a także dzięki wsparciu naszej akcji przez Wójta Gminy Jasionówka- Pana Leszka Zawadzkiego i Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jasionówce. Wszystkim ludziom dobrej woli serdecznie dziękujemy.

Działania nasze wpisały się w tegoroczną akcję Minister Edukacji Narodowej „Razem na Święta”.foto1

 
Autor: E. Cieciorko, M. Kamińska :: Dodano: 2018-12-20 10:43:53