Oglądaszinformacje z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Jasionówce

Rekrutacja

Uprzejmie informujemy, że Ministerstwo Edukacji Narodowej przygotowało kampanię informacyjną, skierowaną do rodziców i uczniów klas VIII szkoły podstawowej i klas III gimnazjów, dotyczącą rekrutacji na rok szkolny 2019/2020.
Na stronie www.men.gov.pl/rekrutacja zostały zamieszczone najważniejsze pytania i odpowiedzi dotyczące rekrutacji, terminy egzaminów po szkole podstawowej oraz gimnazjum, a także sposób punktowania ocen na świadectwie oraz wyników egzaminów. Informacje z przeznaczeniem dla uczniów i ich rodziców będą aktualizowane i uzupełniane o nowe treści.
Natomiast Kuratorium Oświaty w Białymstoku utworzyło punkt informacyjno-konsultacyjny, w którym rodzice uczniów klas VIII szkoły podstawowej oraz klas III gimnazjum uzyskają informacje dotyczące postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2019/2020.
Koordynator ds. rekrutacji:
Romuald Mazur, zastępca dyrektora Wydziału Szkół Ponadpodstawowych, Ponadgimnazjalnych i Gimnazjów Kuratorium Oświaty w Białymstoku,
tel. 85 748-48-31.
Zastępca koordynatora:
Krzysztof Domas, starszy wizytator Kuratorium Oświaty w Białymstoku,
tel. 85 748-48-15.
Zapytania dotyczące postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2019/2020 można kierować również na adres mailowy: reformaedukacji@kuratorium.bialystok.pl

 
Autor: Ewa Cieciorko :: Dodano: 2018-12-13 21:19:53