Oglądaszinformacje z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Jasionówce

Ślubowanie pierwszoklasistów

Rozpoczęcie nauki w szkole jest ważnym momentem w życiu dziecka i jego rodziców. Pierwszoklasiści z niepokojem, pewną obawą i zainteresowaniem przekraczają próg szkoły. Ogromne przeżycie stanowi pierwsza szkolna uroczystość z ich udziałem.

Ślubowanie pierwszaków w naszej szkole odbyło się 26 października w obecności rodziców oraz całej społeczności szkolnej na czele z Panem Dyrektorem Szkoły - Dariuszem Prymasem. Tę ważną w życiu każdego ucznia chwilę uświetnili swoją obecnością goście w osobie Wójta Gminy Jasionówka - Pana Leszka Zawadzkiego i Przewodniczącej Rady Rodziców – Pani Dominiki Horby. Uroczystość poprowadzili przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego – Kacper Prokop, Kamila Sut oraz Zuzanna Chylicka. Nad całością czuwała wychowawczyni klasy pierwszej – pani Teresa Buharewicz.

Pierwszaki tradycyjnie zaprezentowały różnorodne umiejętności. Tańczyły, śpiewały, recytowały oraz prezentowały wiedzę o swojej ojczyźnie. Złożyły uroczyste ślubowanie na sztandar Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Monte Cassino w Jasionówce i symbolicznym ołówkiem zostały pasowane na uczniów. Wszyscy pierwszoklasiści otrzymali birety i dyplomy upamiętniające ich wstąpienie do szkolnej braci, a także własnoręcznie „przypieczętowali” ten fakt w kronice szkoły.

Pełną emocji i wzruszeń uroczystość zakończyło wręczenie podarunków od klasy trzecie i symbolicznych rogów obfitości od rodziców. Nie mogło zabraknąć pamiątkowych zdjęć.

 
Autor: Teresa Buharewicz :: Dodano: 2018-10-29 12:11:19