Oglądaszinformacje z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Jasionówce

Europejski Dzień Języków

23 września obchodziliśmy Europejski Dzień Języków. Celem tego międzynarodowego święta, ustanowionego w 2001 r. przez Radę Europy, jest zachęcenie do nauki języków obcych oraz propagowanie zalet różnorodności językowej i kulturowej.


W ramach obchodów tego święta, uczniowie klasy VIII stworzyli prezentację multimedialną, przedstawiającą najciekawsze informacje na temat krajów niemieckojęzycznych, ich kultury i zwyczajów.


Dziewczęta z klasy III gimnazjum przygotowały natomiast prezentację opowiadającą o doświadczeniach naszych uczniów z pobytu na obozach językowych w ramach programu Euroweek, którego głównym założeniem jest rozwój zdolności intelektualnych, kreatywności, umiejętności interpersonalnych oraz komunikacji w języku angielskim.


Zachęcamy wszystkich do doskonalenia swoich umiejętności językowych, albowiem znajomość języków obcych niewątpliwie poszerza nasze horyzonty, otwiera na świat, innych ludzi i inną kulturę.foto1
foto2
foto3
foto4
foto5
foto6
 
Autor: Magdalena Hryń, Izabela Szkiłądź :: Dodano: 2018-10-05 11:28:46